Lekotéka v jihlavské knihovně

V Týdnu knihoven 2018 nabídlo dětské oddělení jihlavské knihovny svým uživatelům novou službu – Lekotéku. Jedná se o soubor kompenzačních pomůcek a didaktických hraček pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jako jsou poruchy učení nebo soustředění, vady řeči, autismus nebo sluchový, zrakový, mentální či tělesný handicap.

Při tvorbě souboru jsme se zaměřili na kompenzační pomůcky a hračky, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, zručnost, přispívají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost a jemnou motoriku, zlepšují postřeh a logické myšlení. Jsou zde zahrnuty skládanky, puzzle, zvukové knihy, kreslící tabulky, muzikoterapeutické hudební nástroje a různé logopedické pomůcky a tyflopomůcky.

Lekotéka považuje hru za důležitou součást dětské zkušenosti, která umožňuje poznání, rozvíjí všechny typy dovedností a je zdrojem emocionálních zážitků. Je určena dětem od 2 do 15 let. Hračku nebo pomůcku je možné vybrat na místě v knihovně nebo prostřednictvím nabídkového katalogu na místě. Zájemci si mohou předem prohlédnout jednotlivé prvky také pomocí online katalogu po zadání hesla lekotéka.

Půjčit si může rodič dítěte nebo škola najednou až 3 hračky nebo pomůcky na jeden měsíc. Jednotlivé prvky je možné v knihovně vyzkoušet předtím, než si je uživatelé půjčí domů nebo pořídí do školy. Soubor pomůcek a her také úspěšně používáme při přípravě programů pro školy.

Věříme, že využívání Lekotéky přispěje k podpoře čtenářství i k pravidelným návštěvám dětí v knihovně.

Knihovnice dětského oddělení, Městská knihovna Jihlava