Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

Obec Holasovice je malebná vesnička, ležící napůl cesty mezi městy Opavou a Krnovem. Přesné datum založení knihovny není známo, z obecních kronik víme, že vznikla po první světové válce. Původně sídlila ve škole, od roku 1947 je umístěna v prostorách domku, který nahradil původní rodný dům hudebního skladatele, učitele a sbormistra Pavla Křížkovského. V letech 2010-2012 knihovna prošla celkovou rekonstrukcí, při níž získala i přilehlou stodolu, sloužící do té doby jako technické zázemí obecního úřadu. Při rekonstrukci podle projektu Ing. arch. Lubomíra Dehnera byl kladen důraz na zachování původního charakteru stavby a genia loci. Na první pohled vás upoutají zrekonstruované fresky Valentina Držkovice na uličním štítu a v interiéru. Přestavbu financovala v plné výši Obec Holasovice, protože všechny pokusy o získání dotačního příspěvku byly neúspěšné.

Tím nejcennějším, co jsme získali, jsou prostory. Velkorysé a kultivované v půjčovně (183 m²), milé a komorní v Pamětní síni Pavla Křížkovského, která kapacitou 35 míst slouží jako komunitní centrum. Naše obec má tři místní části. V každé z nich máme plně automatizovanou pobočku, rozšířenou o prostory pro společenské aktivity. Poskytujeme tedy moderní knihovnické a informační služby občanům ve všech částech obce.

Čtenářům nabízíme výběr z více než 16 000 knih a 23 druhů časopisů. Knihovní fond máme zaměřen především na novinky – ročně nakoupíme asi 850 knih. Vážíme si toho, že knihovnu navštěvuje více než 500 uživatelů a neustále hledáme nové cesty, jak se jim přiblížit. Od roku 2012 jsme začali postupně rozšiřovat služby. V sousední obci je základní škola, obalujeme tedy učebnice. Ročně vytvoříme více než 600 obalů na míru. Nabízíme k zapůjčení čtecí brýle i deštníky. Neustále doplňujeme deskové hry, které milují děti i rodiče. Prostory knihovny nabízíme umělcům, kteří u nás vystavují obrazy či fotografie. Vernisáže i dernisáže se staly událostí, spojující kulturně a esteticky smýšlející komunitu. Oblíbené (a hojně navštěvované) jsou výtvarné dílny pro děti i dospělé. Své příznivce si našly zajímavé přednášky na nejrůznější témata. Kopírujeme a tiskneme, laminujeme i vážeme kroužkové vazby. Meziknihovní výpůjční služba je samozřejmostí.

Moc jsme si přáli návratový box na knihy. Vzhledem k jeho vysoké pořizovací hodnotě jsme hledali jiné možnosti, jak jej lidem nabídnout. Vsadili jsme na šikovnost (a odvahu) místních řemeslníků, malovali a vymýšleli. Výsledkem je „naše“ Biblioschránka, díky které se zrychlil pohyb dokumentů mezi čtenáři. Ti jsou nadšeni, že mohou vracet knihy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Bez stresu, či strachu z upomínky. Holasovickou Biblioschránku si postupně pořídili i v dalších knihovnách. Dnes ji nabízí firma Ceiba po celé republice.

Jsme veřejný prostor, otevřený všem. Pravidelně se u nás schází ženy a dívky, které rády pletou a háčkují. Děvčata se učí novým věcem, ženy pletou soupravičky a chobotničky pro nedonošená miminka v porodnici v Opavě. Pomáháme. Jsme sběrným místem, kde mohou lidé odevzdávat plastová víčka. Výtěžek je věnován dětskému oddělení nemocnice v Krnově.

V rámci neformálního vzdělávání spolupracujeme se základní školou i školami mateřskými. Nejprestižnější akcí je projekt „Do knihovny za pohádkou“, zaměřený na žáky 1. třídy ZŠ. Jeho prostřednictvím chceme děti seznámit s nejkrásnějšími národními pohádkami. Ukázat jim, že knihovna je zábavné místo, kde mohou číst, naslouchat, vyprávět i tvořit. Každou pohádku děti po vyslechnutí sami převypráví. Pak už je prostor pro kreativitu – různými technikami tvoříme k pohádkám ilustrace. Čtyři pohádky, čtyři setkání. V závěru jim z vytvořených obrázků, doplněných o texty a zábavné pracovní listy, svážeme jejich vlastní „knihu pohádek“. Snahu a úsilí je třeba odměnit, proto jsou prvňáčci ke konci školního roku v knihovně slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářského.

Déle než 50 let je holasovická knihovna srdcem regionu – od roku 1967 byla knihovnou střediskovou, od roku 2002 je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. Staráme se o 22 menších neprofesionálních knihoven v našem okolí. Je to velká zodpovědnost, ale zároveň i radost. Protože sami jsme knihovna vesnická, rozumíme jejich potřebám i možnostem. Motivujeme, pomáháme, probouzíme. Snažíme se být dobrým příkladem. Všechno nové, co zavádíme, odzkoušíme nejdříve u nás. Pokud to funguje v naší vesnické knihovně, bude to fungovat i v knihovnách obsluhovaných. Polovina z nich je dnes už automatizovaná, v každé z nich se půjčují deskové hry a balí učebnice. Méně úspěšní jsme ve snaze naučit malé knihovny pořádat komunitní aktivity. Tady se většinou jako nejslabší článek projeví samotná knihovnice. Spolupráce se starosty obsluhovaných obcí je výborná. Chápou a podporují přeměnu a modernizaci svých knihoven v komunitní centra.

Veškeré naše aktivity mohou lidé sledovat na webu, nebo facebooku knihovny. Pravidelně přispíváme do obecního zpravodaje, který nám dává dostatek prostoru. Zájemcům posíláme informační SMS zprávy o našich akcích. Děláme vše proto, abychom byli vidět.

Nikdy jsme o žádný titul nebojovali. Do soutěže „Vesnice roku 2018“ jsme jako úplní nováčci vstupovali bez ambicí, s úctou a pokorou. O to větší radost nám přineslo vítězství v krajském kole.  Při odjezdu do Prahy, kde nás čekalo vyhlášení celostátního kola, jsme si říkali:“Ať vyhraje ten nejlepší.“

Helena Dehnerová, Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice