Místní knihovna v Jinočanech

Knihovna vznikla už v roce 1905, za dobu své existence se mnohokrát stěhovala z místa na místo, ale až v roce 2013 se definitivně přestěhovala do nově zrekonstruované budovy obecního domu čp. 52 a je pravidelně 2x ročně zásobována knihami z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Spolupracuji s místní základní a mateřskou školou, s okolními školami a s obecními spolky. Během roku pořádám řadu kulturních a vzdělávacích akcí, zejména besedy a autorská čtení se známými osobnostmi pro seniory, dospělé, ale hlavně pohádková čtení pro děti ze ZŠ a MŠ, které také pravidelně dochází do knihovny s p. učitelkami na dopolední besídky. Účastní se jich postupně všech 5 tříd jak ze ZŠ, tak i 5 tříd MŠ. Jelikož jsem původní profesí učitelka ZUŠ, tak si s dětmi někdy na závěr zazpíváme i nějakou písničku, při které je doprovázím na housle. Ovšem nejvyhledávanější akcí je Noc s Andersenem, které se každoročně zúčastní 60 dětí od 6 do10 let; další velmi oblíbenou aktivitou je Pasování prvňáčků na čtenáře. V létě, když už mají děti od všech svých školních povinností volno, pro ně pořádám týdenní příměstský tábor.

V průběhu mého 3letého působení ve zdejší knihovně se vystřídala na besedách řada známých osobností, např. Kamila Moučková, spisovatelé Petra Braunová, Petra Březinová, Petra Lázničková, Bára Nesvadbová, módní kritička Františka Čížková, cestovatelé na kolech – manželé Vackovi, bývalý člen Jihočeského divadla Petr Drholec a spousta dalších.

V letošním roce knihovna získala Diplom za moderní knihovnické a informační služby v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 a Ocenění za výjimečné aktivity zejména v oblasti práce s dětmi a výrazný přínos ke komunitnímu životu v obci.

Gabriela Urbánková, Místní knihovna v Jinočanech