Místní lidová knihovna Pustá Kamenice

Obec Pustá Kamenice leží v nejzápadnější části okresu Svitavy v Pardubickém kraji. Rozsáhlé území je zařazeno do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Žije zde 326 obyvatel, a ačkoliv je vesnička malá, žije plnohodnotným společenským a kulturním životem, ke kterému přispívá i Místní lidová knihovna.

Nová historie knihovny v Pusté Kamenici se začala psát v polovině 50. let 20. století. Ze začátku máme pouze útržkovité informace, nevíme, kolik měla knihovna svazků, ani jaké měla vybavení. Knihovna byla pravděpodobně umístěna v budově školy. Za toto období se zde vystřídalo několik knihovníků. Od roku 2006 je zde knihovnicí Iveta Kynclová, ke které se o čtyři roky později přidala Lenka Habalová. Knihovna po mnoha stěhováních získala své stálé místo v budově obecního úřadu v horním patře.

Naše knihovna patří do obvodu místních knihoven, kterým poskytuje metodicko-instrukční pomoc Městská knihovna v Poličce. V knihovně v Pusté Kamenici jsou knihy od roku 2012 vedeny v integrovaném knihovním systému Clavius. Čtenáři mají na obecních stránkách k dispozici celodenně on-line katalog, který slouží k vyhledání fondu knihovny podle názvu nebo spisovatele.

Zpracování nových a odepsání starých knih v majetku obce mají na starosti knihovnice v Pusté Kamenici. Naše knihovna spadá do tzv. výměnného fondu. Knihy do výměnného fondu vybírá knihovnice v Poličce na základě požadavku knihovníka. Dvakrát ročně má knihovna půjčeno přibližně po 80 knihách z tohoto fondu. Cca 4/5 se vrací, zbytek zůstává v knihovně jako zapůjčený fond. Tímto způsobem se knihy obnovují a vyměňují mezi jednotlivými knihovnami. Dalším zdrojem nových knih je jejich nákup z obecních financí a dary od čtenářů.  Pro zkvalitnění služeb čtenářům bylo provedeno celkové přebalení obalů u všech knih a zároveň byly vyřazeny knihy poškozené a nevyhovující. Nově byla zřízena knihobudka, která slouží všem, kdo mají vztah ke knížkám.

Poslední revize knížek proběhla po rekonstrukci knihovny v září 2015. Všechny knihy byly zkontrolovány. K 31. 12. 2017 měla knihovna celkem 2 563 knih.

Od roku 2006 je v knihovně internet přístupný pro veřejnost. V roce 2008 byla knihovna přestěhována z budovy kulturního domu do již zmíněné budovy obecního úřadu, kde získala i větší prostory.

Velká změna knihovny proběhla přes školní prázdniny roku 2015, kdy byly prostory zvětšeny, zcela úplně zrekonstruovány a byl vybudován nový dětský koutek pro malé čtenáře. Byly zde nainstalovány nové elektrické rozvody včetně osvětlení, nové omítky, výmalba, podlaha, podlahová krytina, nové regály pro knihy atd.

Knihovna je od roku 2014 zapojena do projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ se sdružením MAS Poličsko. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek v knihovnách, spolupráce s regionálními knihovnami  vazbou na zapojení dětí a mládeže. Byla zakoupena část vybavení knihovny pro aktivity a stolní hry. Knihovnice se zaměřily na dvě skupiny: „děti a mládež“ a „dívky a ženy“.

Pro děti a mládež se pořádají poznávací výlety v okolí. Výlety, které jsou pěší nebo na kolech, jsou zpestřeny různými soutěžemi a úkoly. Tyto akce jsou dětmi velice oblíbené. Další navštěvovanou aktivitou dětí jsou soutěže ve stolních hrách. Není zapomenuto ani na dívky a ženy. V minulých letech pro ně byl připraven kurz šití peněženky patchworkovou technikou.  Pro velký úspěch se v této aktivitě pokračuje. Knihovna pořádá tematické besedy, např. vyprávěčskou inscenaci „Karel IV. (a já)“.  V letošním roce proběhla poprvé společná akce knihoven Sádek, Oldříš, Borová a Pustá Kamenice. Jednalo se o besedu Věry Sosnarové „Přežila jsem gulag“ a její vyprávění dramatu života a smrti 20. století jako střetu nacionalismů, degeneraci lidských ideologií a světových válek. V těchto společných akcích knihoven pokračujeme, poslední téma byla cestovatelská beseda o Banátu.

Knihovna spolupracuje se ZŠ a MŠ v Pusté Kamenici. Do knihovny jsou zvány děti ze školky, aby se seznámily s knížkami.  Ani při těchto návštěvách nechybí pohádky a hry. Školní děti s paní ředitelkou navštěvují knihovnu pravidelně. Tyto děti si odnášejí půjčené knížky domů, protože některé nemají možnost navštěvovat knihovnu s rodiči.

Od roku 2009 je v knihovně pořádána Noc s Andersenem. Tato akce je pořádána pro děti školního věku. Jsou pro ně připraveny různé soutěže, rébusy, křížovky a čtení knih. Nechybí ani noční „Stezka odvahy“, na kterou se děti nejvíce těší. Tuto noční hru připravuje mládež, která před lety s knihovnicemi začínala. Ve velké oblibě je i přespání v knihovně. Každým rokem si školáci něco vyrobí a výrobek si na památku odnesou domů.

V letošním roce knihovna obdržela DIPLOM za moderní knihovnické a informační služby v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018. Zároveň jsme obdrželi i finanční dar a byli jsme nominováni do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2018. Zúčastnili jsme se slavnostního vyhlášení výsledků v Zrcadlové Kapli v Klementinu. Naše knihovna si odvezla ocenění za mimořádně zdařilou rekonstrukci interiéru knihovny a za příkladnou spolupráci se základní školou v obci. Získané ocenění je povzbuzením v naší další činnosti a potvrzením, že jdeme tou pravou cestou.

 Iveta Kynclová, Místní lidová knihovna Pustá Kamenice