Urban Game 2018

V sobotu 6. října 2018 se v Jihlavě uskutečnil třetí ročník městské zážitkové hry Urban Game. Téma letošního ročníku bylo „Vzniká nový STÁT!“ Hra byla určena pro jednotlivce i skupiny bez rozdílu věku.

Městská knihovna pro tuto příležitost zpracovala tématiku cenzury. Přízemní prostory budovy se proměnily téměř k nepoznání. Hlavní myšlenkou byl návrat do období, kdy budova po opuštění jezuity zůstala zpustošená a téměř bez knih. Návštěvníci postupně procházeli po stanovištích, kde získali poselství v podobě citátů od Jana Amose Komenského. Za úkol měli toto poselství dále předat do další instituce, kterou bylo Centrum dokumentárního filmu. Na posledním stanovišti pak na ně čekala listina Braňte knihy, kterou mohli svobodně podepsat za účelem znovuvybudování knihovny.

Návštěva knihovny byla pro účastníky hry určitě zajímavým vizuálním zážitkem, procházeli ztemnělými prostory při tlumeném svitu svíček, na zemi nacházeli vytrhané listy ze zničených knih, naváté listy či větve.

Cílem bylo upozornit na možné nebezpečí cenzury, ukázat extrémní možné důsledky zásahu do svobodného předávání informací a myšlenek. Bc. Alexandra Frajová.

 Bc. Alexandra Frajová, Městská knihovna Jihlava