Malá knihovnická slavnost

21. listopadu 2018 jsme již po sedmnácté oceňovali záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina na Malé knihovnické slavnosti. Knihovny už dávno nejsou ponurými a tmavými místnostmi, kde se zastavil čas. Stále více se mění na komunitní centra obcí, na příjemná a oblíbená místa, kde se děti i dospělí setkávají a tráví spolu příjemné chvíle. To však není možné bez podpory jejich zřizovatele – obecního úřadu, proto poděkování náleží nejen knihovníkům, ale i představitelům obce.

Pozvání na slavnost přijali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, náměstkyně hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina Jana Fischerová, starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, místostarosta města Havlíčkův Brod Vladimír Slávka a spisovatelka, překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta Hejkalová.

Při hodnocení knihoven, respektive knihovníků, jsme stejně jako v přechozích letech vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Z každého okresu získává jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2018 a jedna knihovna ocenění Knihovna Vysočiny 2018 II. stupně. Stalo se již tradicí, že oceňujeme také obecní knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

V letošním roce vyly titulem Knihovna Vysočiny 2018 oceněny tyto knihovny:

Místní knihovna Sobíňov (okres Havlíčkův Brod) –  knihovník Jan Průcha
Místní knihovna Velký Beranov (okres Jihlava) – knihovnice Věra Tomková
Místní knihovna Mnich (okres Pelhřimov) – knihovnice Jiřina Kabešová
Obecní knihovna Nové Syrovice (okres Třebíč) – knihovnice Mgr. Ivana Vodáková
Městská knihovna Svratka (okres Žďár nad Sázavou) – knihovnice  Marie Poláková

Titul Knihovna Vysočiny 2018 – ocenění II. stupně (knihovny, které již oceněny byly, ale stále svoji činnost zlepšují)
Místní knihovna Okrouhlička (okres Havlíčkův Brod) – knihovnice  Zdena Vápeníková
Místní knihovna Zhoř (okres Jihlava) – knihovnice Věra Baarová
Obecní knihovna Horní Ves (okres Pelhřimov) – knihovnice Jitka Kapounová  – letošní rok knihovna sbírá jedno ocenění za druhým; komisí soutěže Vesnice roku byla oceněna Diplomem za moderní knihovnické a informační služby a v říjnu knihovnice Jitka Kapounová převzala z rukou ministra kultury zvláštní ocenění soutěže Knihovna roku v kategorii Základní knihovna za mimořádné naplňování role knihovny jako komunitního centra napříč všemi generacemi návštěvníků v moderních uživatelsky příznivých prostorách.
Obecní knihovna Rudíkov (okres Třebíč) – knihovnice Petra Robotková
Obecní knihovna Zubří (okres Žďár nad Sázavou) – knihovnice Věra Buchtová

Tradičně byla vyhodnocena i knihovna s nejlepší webovou stránkou – s nejvyšším počtem bodů zvítězil web Místní knihovna Bohuslavice (okres Jihlava) pod vedením knihovnice Věry Motyčkové – http://www.bohuslavice.knihovna.cz

V úvodu a na závěr slavnosti vystoupily děti ze Soukromé základní umělecké školy pod vedením Blanky Skálové.

Malá knihovnická slavnost přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven, získaná ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé práci. Naším cílem je i zvyšování zájmu zřizovatelů o jejich provoz a zlepšování jejich umístění a vybavení.

Mgr. Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny

Malá knihovnická slavnost