Obecní knihovna Zubří

V knihovně pracuji od roku 1972. Knihy půjčuji 2 hodiny týdně, přičemž se snažím dlouhodobě dodržet den i hodinu půjčování, tak abych se dostala  s půjčovní dobou do povědomí čtenářů; považuji za důležité neměnit den ani čas půjčování.
Knihovna byla v rámci své existence 3x stěhována, naposledy do budovy obecního úřadu, kde má hezké a trvalé umístění dodnes.
Pracovala jsem jako učitelka mateřské školy. Byla jsem v kontaktu s dětmi a jejich rodiči, znala jejich zájmy a potřeby. Spolupracovala jsem s učitelkami místní základní školy. V současné době jsem důchodce, ale  spolupráce s místní školou i školkou trvá nadále.
Pořádáme návštěvy dětí do knihovny, čtení, seznamování s literaturou. V posledním roce jsme na návrh paní družinářky uspořádali skupinové půjčování 1x měsíčně v knihovně, spojené se čtením pro děti. Tato aktivita přinesla mírné zvýšení návštěvnosti knihovny a zájmu o půjčování knih dětmi.
V listopadu minulého roku jsme uspořádali společně s učitelkami ZŠ a MŠ  tzv. Čtení pro veřejnost. Během týdne se vystřídalo ve čtení  5 předčítajících s různými žánry literatury.  Byli jimi autor knihy o místní historii, autor knihy s loveckými náměty a vyprávěním o loveckých psech, hasič, knihovnice a starosta obce. Čtení bylo doplněno besedami, kvízy, omalovánkami a odměnou pro děti, které se čtení účastnily. Odměnu věnoval obecní úřad. Celá akce se sešla s kladným ohlasem a přivedla do knihovny mnoho spokojených čtenářů.
Pomocí výměnných fondů za ždárské knihovny M. J. Sychry se snažím pro maminky s dětmi předškolního věku zajistit dostatek vhodné literatury a knih se zaměřením na rozvíjení znalostí dětí a vytvořit vztah ke knize. Knihovna poskytuje také možnost půjčování časopisů. Snažím se objednat časopisy dle zjištěného zájmu ze stran čtenářů.
Knihovna spolupracuje nejen se školou. Vstříc činnosti knihovny vycházejí i pracovníci obecního úřadu v čele se starostou J. Havlíčkem, ať se jednalo o poskytnutí místnosti pro čtení veřejnosti, nebo zajištění základních potřeb pro chod knihovny (jako je např. topení, uklízení či vymalování prostor knihovny).
V neposlední řadě je pro mě inspirující a přínosná spolupráce s knihovnami v Novém Městě na Moravě a pracovnicemi knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, kam se mohu vždy obrátit s prosbou o radu a pomoc.

Věra Buchtová, Obecní knihovna Zubří