Místní knihovna Dolní Němčí

První písemná zmínka o knihovně je uvedena v účetním deníku Dolního Němčí z r. 1919. Provoz knihovny zajišťovali převážně učitelé. Knihovna se nacházela v prostorech Místního národního výboru a v sedmdesátých letech byla přestěhována do staré základní školy. Po zrušení pobočky České spořitelny v roce 2000 se knihovna přestěhovala ze staré školy do nově uvolněných prostor v přízemí Obecního úřadu Dolní Němčí, kde je dodnes. V roce 2016 se uskutečnila dlouho očekávaná rekonstrukce. Byla přistavena nová budova, ve které vzniklo oddělení pro dospělé čtenáře s čítárnou a suterénem s retroknihovnou a s prostorem pro vzdělávací akce a tvořivé večery. Byl zbudován dětský koutek a pořízeny nové regály pro dětskou literaturu. Již třetím rokem probíhá v knihovně interaktivní cvičení maminek s dětmi. Jedná se o děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu a umí již chodit. Maminky s dětmi cvičí pod vedením paní knihovnice, děti mají možnost si hrát v dětském koutku a maminky stráví příjemné dopoledne v knihovně.

Další stěžejní akcí knihovny je Pletení z papírových ruliček. Probíhá třetím rokem formou lekcí, které se soustředí na příležitosti, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce.

V knihovně se pravidelně pořádá tradiční pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem, Týden knihoven. Právě v Týdnu knihoven minulý rok navštívila knihovnu Česká televize a živým vstupem odvysílala reportáž, která se týkala čtení předškolním dětem.

Pořádají se zde kulturní akce jako cestovatelské přednášky manželů Márových, beseda o zdravé výživě, regresních terapiích, bylinkách nebo houbách. Knihovna dává příležitost místním občanům se prezentovat ve výstavách různých fotografií nebo kreseb. Jsou zde k dispozici alba se starými fotografiemi z obecních archivů a v šanonech články o Dolním Němčí z regionálního tisku.

Místní knihovna Dolní Němčí se po přestavbě stala komunitním centrem, kam si cestu nachází nejen čtenáři. V letošním roce získala knihovna Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji a postoupila do celostátního kola, ve kterém získala ocenění v Národní knihovně Klementinum v Praze. Získala také ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2018.

Jana Daňková, Místní knihovna Dolní Němčí