Místní knihovna v Miloticích

Místní knihovna v Miloticích byla jednou z nominovaných na Knihovnu roku 2018. Do nominace jsme postoupili díky účasti naší krásné moravské vesnice v anketě Vesnice roku 2018, kde jsme získali diplom za květinovou výzdobu v obci a zároveň diplom za moderní knihovnické a informační služby.

Knihovna se nachází v samém středu obce v budově bývalé mateřské školy. V roce 2011 byla slavnostně otevřena veřejným čtením a celodenními představeními dětí a spolků. Ne, že bychom dříve knihovnu neměli, jen se různě stěhovala po různých, momentálně nevyužitých prostorách v obci.

Já sama jsem knihovnicí od svých 18 let, což bylo letošní léto už 26 let. Knihy i komunikace s lidmi mě vždycky bavily, a tak jsem to spojila v jedno ☺. Ovšem knihovna je neprofesionální, pro veřejnost otevřena 2 dny v týdnu 2 hodiny. Protože jsme však obec malá (necelých 2000 obyvatel) a já tu často cosi tvořím, půjčuji knihy i mimo oficiální dobu. Prostě, jak kdo potřebuje.

Registrovaných uživatelů je cca 7,5 % z celkového počtu obyvatel. Skoro polovina z čtenářů je mladších 15 let. Výpůjčky činí cca 7,6 ks na registrovaného uživatele, tj. asi 3500 svazků za rok. Máme 4 800 knižních jednotek vlastních + 10 souborů z výměnných fondů za rok z okresní knihovny v Hodoníně. Tyto údaje jsou za rok 2017. Ten letošní bude statisticky velmi podobný.

Protože je naše zastupitelstvo obce velmi vstřícné, každý rok je do knihovny nakoupeno cca 170 nových knih v celkové hodnotě 30 000,- Kč. Knihy pro nás nakupuje pověřená knihovna v Hodoníně a také je zpracuje do katalogu. Já už si jen knihy orazítkuju, obalím a stáhnu soubor do svého PC. Jak jsem již zmínila, velmi se osvědčil i výměnný fond, kdy se u nás během kalendářního roku vystřídá 400 knih celkem v 10 souborech. Každý soubor je zapůjčen na půl roku. V rámci VF nabízíme i zvukové knihy. Všechny tituly jak nových, tak putovních knih si můžu, pokud mám zájem, vybrat sama, pověřená knihovna mi nic neurčuje. Naopak ve všem vychází vstříc a spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Z dalších knihovnických služeb např. zprostředkovávám meziknihovní výpůjčky, na nové multifunkční kopírce tisknu na požádání dokumenty, pro malé děti je zde dětský koutek, kde si můžou malovat, prohlížet knihy nebo hrát hry a návštěvníkům jsou k dispozici 2 PC připojené na internet (tady si dovolím poznamenat, že počet uživatelů internetu v knihovně rapidně klesl, ale to je v dnešní době, kdy už je on-line skoro každá domácnost i člověk, normální).

Na požádání vyberu a rozvezu knihy nemocným či invalidním čtenářům.

Webové stránky knihovny  www.knihovnamilotice.webk.cz se snažím často aktualizovat. Zde mají čtenáři možnost vyjádřit svůj názor ohledně knihovny, knih, autorů, titulů, besed apod. K dispozici je i on-line katalog.

Třikrát jsme využili dotační programy. Rekonstrukci nové knihovny jsme provedli díky grantu od Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 2011 (projekt Knihovna dostupnější občanům). Automatizovaný knihovnický systém Clavius z VISK 3 (projekt Moderní knihovna – elektronický systém). A z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2017 jsme pořídili multifunkční barevnou tiskárnu, tepelnou tiskárnu a nové židle na besedy.

V průběhu roku pořádám v knihovně různé akce. Tři jsou pravidelné, ostatní dle aktuálního zájmu či nabídky zajímavého tématu. Knihovna plní komunitní roli v obci společně s mnoha dalšími spolky a zájmovými organizacemi zde činnými. A že jich máme! Např. Klub batolat, Klub maminek, Skauti, Hasiči, Zahrádkáři, Jednota Orla, 2 folklórní soubory, 2 dechové soubory aj. I samotná obec pořádá různé akce jako Odpoledne s důchodci či Zpívání u vánočního stromu, Kurz počítačové gramotnosti apod. A samozřejmě musím ještě zmínit, že máme v obci přímo na zámku centrum Mikroregionu Nový dvůr, který pořádá množství kulturních i vzdělávacích akcí.  Proto se snažíme rozdělit pole působnosti, tak abychom nepořádali akce se stejným zaměřením. Spíše se snažíme spolupracovat, např. s Nocí s Andersenem mi pomáhají skauti, besedy s autory řeším ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ nebo Klubem seniorů, Burzu knih pořádám zároveň s dětským karnevalem, který má na starosti klub maminek, apod. Dalšími kulturními počiny jsou akce v místním zámku a zahradnictví, slovácké hody, třídenní folklórní festival a minimálně 5 plesů ročně,… Jak vidíte, jsme obec opravdu velmi kulturně činná.

Z těch pravidelně pořádaných akcí v knihovně je to Burza knih, autorská čtení a Noc s Andersenem.

První nocování bylo v den otevření naší nové knihovny v dubnu 2011. Protože mi s touto akcí pomáhají místní skauti, máme pojetí asi trošku jiné než v ostatních knihovnách. O to je dobrodružnější a takové „skautské“. Dětí bývá okolo 50 a můžu říct, že někdy je to opravdu zajímavé. Více si můžete přečíst na webových stránkách knihovny, kde je každý ročník detailně popsán i zdokumentován. Při jednom nocování jsme si zasadili i svůj strom Pohádkovník (bílou moruši), ale bohužel padla za oběť výstavbě nového chodníku. Takže v dubnu příštího roku zasadíme nový. Bude to zároveň strom republiky – lípa.

Ve spolupráci s místní školou a školkou pořádám pro děti různé knihovnické besedy. Témata jsou většinou šitá na míru přání paní učitelky. Proběhlo zde i pasování prvňáčků. Nezapomínáme ani na budoucí čtenáře z místní mateřské školy. Každý rok dětičky seznamuji s knihovnou, aby se této „instituce“ nebály a přišly kdykoliv i jen nahlídnout. Jedna z akcí cílená přímo na tuto věkovou skupinu byla Tvorba leporela včetně autorských básní.

Velmi úspěšná a hlavně vtipná byla beseda se známým a oblíbeným ilustrátorem Adolfem Dudkem. Jeho akce jsou bezvadně zpracované show, které baví děti i dospělé. Dále jsem pro děti pozvala spisovatelky Věru Řeháčkovou, Martinu Bittnerovou nebo Jana Svitáka. Toho jsme měli v knihovně dokonce 2x – poprvé prezentoval svou úspěšnou knihu pro děti a podruhé přijel na naši Noc s Andersenem, aby dětem přečetl strašidelnou povídku, kterou napsal jen pro nás. Heč! ☺

Z dalších akcí, které už byly zaměřeny na širší veřejnost, to byly např. Vánoční besídka, kde jsme zpívali koledy, popíjeli horký vánoční čaj, pojídali perníčky a u toho poslouchali různé vánoční příběhy – jeden jako vzpomínky z dětství z knihy Vladimíry Klimecké, jeden čtený z Braillova písma a několik zbásněných. V pondělní chvilce poezie svou tvorbu přednesla místní básnířka Jaroslava Synková a děti ze ZŠ. Zapojili jsme se také do charitativní akce – Korálkiády. Dále tu Bc. Dana Šimková měla zajímavou přednášku o Titanicu, 2 přednášky Hany Šišperové byly věnovány tomu, jak barvy ovlivňují náš život, a Peter Gruber nám zase přiblížil dobu vzniku 1. republiky.

Nakonec musím zmínit i každoročně pořádaná autorská čtení, která probíhají pod hlavičkou obecního úřadu v krásném prostředí místní barokní fary. Zde svá díla prezentují regionální autoři nebo autoři, kteří píší o naší oblasti a lidech v ní. Ukázky ze svých děl zde četli např. kastelán místního zámku Evžen Boček ze své veleúspěšné Aristokratky (vřele DOPORUČUJI! J), dr. Jiří Dunděra, Mgr. Naďa Horáková, novinář a publicista Jiří Jilík, dr. Jan Pavlík aj. Pro kulturní zpestření jsou tyto akce vždy hudebně doprovázeny cimbálovou muzikou.

Od srpna letošního roku mají místní občané k dispozici 2 nové knihobudky, umístěné na hlavních zastávkách obce. Doufáme, že je budou rádi využívat, že se nestanou jen terčem vandalů.

To by asi tak bylo o naší malé knihovně vše. Jako každá knihovna v naší republice bojujeme s úbytkem čtenářů a úrovní čtenářské gramotnosti. Ovšem snažíme se, seč můžeme, aby se tak dělo co nejméně.

Na závěr bych chtěla pozvat všechny, kdo tyto řádky čtou, do naší malebné jihomoravské obce Milotice. Ať přijedete v kteroukoliv dobu, pořád se tu něco děje a vždy je tady něco k vidění. Ať už je to krásný barokní zámek (proslavený různými televizními pohádkami či v současnosti slavným kastelánem ☺), přírodní rezervace Horky, kde je největší výskyt hlaváčku jarního v republice, nebo areál vinných sklepů Šidleny.

Jitka Úradníková, Místní knihovna v Miloticích