Propagace pelhřimovské knihovny

Zaměstnanci pelhřimovské knihovny se snaží knihovnu a její akce neustále zviditelňovat. Propagace probíhá především díky sociální síti Facebook. Kromě rozesílání pozvánek na události (jako jsou přednášky, besedy, kurzy) jsme v nedávné době začali používat i živé vysílání.S našimi čtenáři jsem v kontaktu i díky tradičnějším formám propagace, jako jsou plakáty na vývěskách a novinové články.
Komunikaci s novináři zajišťují především tiskové zprávy, které odesíláme minimálně na týdenní bázi.
K popularizování činnosti knihovny používáme v posledních týdnech i videa, která natáčíme a stříháme sami. Právě na Facebooku sklízejí velmi pozitivní ohlasy.
Kromě tradičních besed pořádáme i takové, do kterých se snažíme zapojit veřejnost. Ovace sklidil například aktivní kuchařský workshop s kuchařem a následnou degustací uvařených pokrmů; tato akce proběhla již dvakrát.
Pelhřimovská knihovna se také každoročně účastní projektů, jako jsou například Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu a Noc knihoven.
Velkou roli hraje i atmosféra v knihovně a sám knihovník. Snažíme se, aby se u nás čtenáři cítili dobře a byli spokojeni s našimi službami. Odměnou pak jsou pozitivní reakce a úsměvy.

Markéta Dvořáková, Městská knihovna Pelhřimov