V knihovně pasovali nové rytíře řádu čtenářského

Městská knihovna v Pelhřimově minulý týden ožívala pohádkovými postavami. Probíhalo tu totiž tradiční pasování prvňáčků z místních škol na rytíře řádu čtenářského. web2Děti, které se tímto slavnostním aktem každým rokem zařazují mezi nové uživatele městské knihovny, předstupují před krále, princeznu, čerty a pohádkovou babičku a slibují, že budou dobrými čtenáři, že budou chránit knížky a chovat se k nim s úctou.

Poté je pan král pasuje na rytíře a děti dostanou čtenářský průkaz, dárky a sladkosti a od čertů také barevná znamínka na obličej. Pasování je vždy příjemnou událostí nejen pro malé rytíře řádu čtenářského, ale i pro dospělé aktéry. Pohádkové bytosti ztvárňují knihovnice, v roli pasujícího pana krále se střídají představitelé města Pelhřimova, kulturních zařízení a sponzorů a přátel knihovny. Naše snímky jsou z úterý 7. února, kdy se úlohy krále ujal místostarosta Josef Koch.

Petr Přibyl