Městská knihovna Svratka

Úvodem ke článku
Další knihovnou bývalého okresu Žďár nad Sázavou je Městská knihovna ve Svratce (www.svratka.cz).
Svratka se nachází asi 20 km severně od Žďáru, na 1400 obyvatel obce připadá k loňskému roku 213 registrovaných čtenářů. Současná knihovnice Marie Poláková spolupracuje s oběma stupni základní školy, s mateřskou školou a s dalšími organizačními složkami města. Pořádá velké množství besed, nabízí svým čtenářům široký výběr z téměř 10 000 knižních titulů, periodik a nejnověji též audio knih. Čtenáři také hodně využívají možnost výpůjček z výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry. Knihovna se nachází v budově multifunkčního centra a je umístěna v přízemí, jako jedna z mála knihoven v našem okrese.
Více o knihovně na https://svratka-knihovna.webnode.cz/
Bc. Veronika Čtveráková, DiS. Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Městská knihovna Svratka

Naše knihovna se nachází v Kraji Vysočina, ve městě Svratka. V současné době zde žije 1417 obyvatel. Za zmínku stojí uvést, že se zde narodil spisovatel Josef Věromír Pleva, autor knihy Malý Bobeš.

Naše knihovna je zahalena zajímavou historií. Před založením obecní knihovny byly ve Svratce knihovny sokolská, vzdělávací řemeslnické besedy, založená v roce 1884, a knihovna křesťansko-sociálního spolku. Obecní knihovna ve Svratce byla založena v roce 1921 nařízením Ministerstva osvěty a umístěna v radnici č. p. 7. Ustavena byla i obecní knihovní rada. V roce 1924 se knihovny obecní a sokolská sloučily. V březnu 1946 byla knihovna přemístěna do budovy kampeličky č. p. 250 (nyní pošta). V roce 1952 byla umístěna do budovy č. p. 85, bývalé měšťanské školy. Od roku 1957 sídlila knihovna v 1. poschodí hostince U kaštanu na náměstí. Jako knihovníci působili místní učitelé Otakar Sádovský a Stanislav Starý, kterým pomáhal známý pražský nakladatel Bedřich Tuček, který do Svratky přilákal mnoho akademických malířů a dalších známých osobností té doby, např. malíře Cínu Jelínka, Josefa Fialu, Jindřicha Hlavína a další. Prostředí knihovny však nevyhovovalo. V roce 1967 byla jmenována profesionální knihovnice. Na přelomu let 1969/70 byla knihovna přemístěna do nových prostor v budově hasičské zbrojnice a tam setrvala až do roku 2013. V daném mezidobí (80. léta) se knihovna stala střediskovou a poskytovala zápůjčky a zpracování agendy knihovního fondu i okolním obcím. Od 1. 7. 1993 bylo profesionální místo zrušeno a výpůjční doba byla stanovena pouze dvakrát v týdnu.

V měsíci červenci roku 2013 datujeme započetí dlouho očekávané modernizace knihovny. Jednak stěhováním do moderních a plně vyhovujících prostor modernizovaného multifunkčního centra „Řivnáč“, jednak knihovna tímto datem získává konečně tolik potřebný prostor pro svůj rozvoj ve všech směrech. Zároveň jsem byla jmenována zastupitelstvem novou knihovnicí. Roku 2014 jsme získali peníze z dotačního programu VISK3 na uložení fondu do knihovnické databáze od firmy KP-sys. Nastává tímto nová éra v dějinách svrateckého knihovnictví a nezbývá mně nic jiného, než „se učit, se učit, se učit“.

Otevírací doba pro čtenáře je stanovena ve třech dnech PO, ST, PÁ, a to ve dvou dnech odpoledne a v pátek vždy dopoledne, čímž tímto krokem bylo vyhověno široké i směnující veřejnosti a dětičkám. K dispozici nabízíme literaturu pro dospělou populaci i pro děti a nejmenší čtenáře. Pro malé čtenáře máme různá leporela, pohádkové knihy a dobrodružné příběhy. Nechybí výběr odborné literatury, přičemž mezi nejoblíbenější témata patří cestopisy, dějiny a literatura faktu. Svratecká knihovna má ve svém výpůjčním fondu 9200 knih. Nabízíme nejen vlastní fond, do kterého pravidelně dokupujeme knižní novinky a časopisy oblíbených a žádaných autorů našich čtenářů, ale i knižní tituly z výměnného fondu Knihovny M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Samozřejmostí je trvalé sledování potřeb doporučené literatury pro naše školáky. Nově jsem zavedla půjčování audioknih, což se setkalo s příjemným ohlasem. V současnosti máme 205 registrovaných čtenářů. Za uplynulý rok navštívilo naši knihovnu 2791 návštěvníků, kteří zaznamenali 8062 výpůjček. Své čtenáře informujeme na webových stránkách www.svratka-knihovna.webnode.cz, kde si čtenáři v on-line katalogu vyberou a vyhledají z domova pohodlně požadovaný knižní titul. Díky katalogu získají svůj osobní účet, kde si mohou knihu rezervovat, či zjistit mnoho dalších informací o své výpůjční historii. Půjčováním však činnost knihovny nekončí.

Úspěšně spolupracuji s místní MŠ a ZŠ v oblasti vzdělávání, formou různých cílených přednášek a vzdělávacích akcí. Děti z MŠ si u nás vytváří nejdůležitější vztah, a to lásku ke knize a knižnímu vzdělávání všeobecně. Při jejich návštěvě u nás vše probíhá formou her, říkanek, hádanek a pohádek. Z přednášek pro ZŠ uvedu besedu nazvanou „Osudy a cesty lidických a ležáckých dětí“, kde zúčastněnou byla poslední žijící osoba Jarmila Doležalová-Šťulíková, která vypálení své rodné obce Ležáky přežila. Z dalších namátkově beseda „České Vánoce od Martina do Tří králů“ se Zdenou Doležalovou a beseda „Příběh Titanicu“ s přednášející Janou Šimkovou. Díky velmi dobré spolupráci s MěÚ Svratka a svrateckými ženami („Svratecké Valkýry“) se podařilo uskutečnit pro širokou veřejnost besedu „Jan Blažej Santini Aichel – génius české barokní architektury“ se Stanislavem Růžičkou, autorem knihy Putování za Santinim a velmi žádanou besedu „Talk show Zbigniewa Czendlika – Postel, hospoda, kostel“, kde se podařilo kompletně vyprodat místní sokolovnu o 320 místech k sezení.

Na úspěchu naší knihovny má veliký podíl kvalitní a pohodová spolupráce s kolegyněmi z knihovny M. J. Sychry z regionálního úseku ze Žďáru nad Sázavou. Velký dík rovněž patří zřizovateli, Městskému úřadu Svratka, a zastupitelům. Přeji Vám všem mnoho krásných přečtených knih…

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Oscar Wilde

Krásné a pohodové letní dny přeje
knihovnice Marie Poláková, Městská knihovna Svratka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA svratka2 svratka4
svratka1