Známe Čtenáře roku v Kraji Vysočina

Stal se jím Ondřej Alexa. Je to sice malý klučina, který chodí teprve do školky, ale společně s maminkou a mladším bráškou si chodí do knihovny pravidelně půjčovat knížky a časopisy vhodné pro jeho věk. A jak prozradila maminka, do dětského oddělení Krajské knihovny Vysočiny chodí moc rád. Za zmínku stojí, že za loňský rok měl 103 výpůjček. Cenu předávala ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková a herečka Eva Hrušková, která poté nejen vítězi, ale i dalším školkáčkům předvedla své herecké a pěvecké umění v pohádce O Růžence. Soutěž sponzorovaly a krajským vítězům ceny věnovaly – Albatros, Triton, Tereza Booth a Kanzelsberger. Celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018 ve středu 4. dubna.

Čtenáře roku knihovny vyhlašují od roku 2011. Už jsme vybírali např. nejdéle registrovaného čtenáře, tátu čtenáře, nejčtenářštější rodinu a letos přišel čas na nejmladšího čtenáře. Je to také proto, že letos v březnu odstartoval v knihovnách pilotní projekt S knížkou do života, ve světě nazvaný Bookstart. Potvrzuje se totiž, že když dětem čteme už od nejútlejšího věku, a pokračujeme v předčítání, i když už dítě umí číst, lépe se učí a kniha je zkrátka jeho kamarád. Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, obrazotvornosti a prohloubení vztahu ke knize a čtení u nejmladší generace. Měl by pomoci rodičům orientovat se v nabídce dětské literatury a inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmenší návštěvníky i celé rodiny.

Hana Lacinová, KKV

Čtenář roku v Kraji Vysočina čtenář rokuČtenář roku v Kraji Vysočina