Den s knihovnou v jihlavské MŠ Mozaika

V rámci Března – měsíce čtenářů se 14. března uskutečnila ve všech sedmnácti jihlavských mateřských školách, integrovaných pod společným názvem MŠ Mozaika, společná akce s názvem „Den s knihovnou“. Dopoledne probíhalo ve znamení poezie a prózy Jiřího Žáčka. Děti si hrály na knihovnu, prohlížely si knihy a ilustrace, zpívaly písně s texty Jiřího Žáčka nebo kreslily k jeho textům obrázky. Zároveň se učily nové básničky, hrály pohybové hry a divadlo a mohly si vyzkoušet profesi spisovatele.

Odpoledne patřilo v MŠ Mahenova setkání pod názvem „S knížkou kamarádím už od mateřské školky“, které připravily knihovnice dětského oddělení jihlavské knihovny. V první části proběhla praktická ukázka z programu dětského oddělení určeného pro MŠ. Druhá část byla věnována přednášce pro rodiče a prarodiče, ve které pohovořila Lidka Hronová o důležitosti a nezastupitelné úloze četby a čtení pro rozvoj dítěte, a informovala o aktivitách knihovny a spolupráci s MŠ. Rodiče si mohli prohlédnout knihy a časopisy doporučené pro předškoláky a seznámit se s nabídkou služeb knihovny pro děti a rodiče.

Tentýž den se na dětském oddělení uskutečnilo ještě další milé setkání při příležitosti předání ocenění pro nejlepšího čtenáře roku 2018. Stala se jím nejlepší čtenářská třída MŠ, a to MŠ Fibichova. Děti navštěvují knihovnu pravidelně od roku 2009, nejvíce je baví obrázkové encyklopedie a pohádky a titul “Nejpilnější dětský čtenářský kolektiv“ jim bude určitě slušet.

PhDr. Jarmila Daňková, Městská knihovna Jihlava

Den s knihovnou

Den s knihovnou

Den s knihovnou

Den s knihovnou

Nejpilnější dětský čtenářský kolektiv

Nejpilnější dětský čtenářský kolektiv