Akce Společnosti Otokara Březiny pořádané k Březinovu jubileu a k 100. výročí Československa

Postupová soutěž pro studenty gymnázií a středních škol: Studenti, kteří se zúčastní, vyberou z eseje Mír myšlenku, která je zaujala, a tuto myšlenku rozvedou na aktuální téma, které podle nich rezonuje s životem člověka dnes, nebo se situací ve společnosti. Z každé školy 2 nejlepší práce postoupí do druhého kola, ve kterém podobným způsobem budou psát na jimi vybranou myšlenku z eseje Slovo. Z těchto prací vyhodnotí komise 3 nejlepší práce, které budou zařazeny do Sborníku z Mezinárodního sympozia Otokar Březina 2018 a dostanou věcný dar a možnost účastnit se uvedeného sympozia a jeho slavnostního závěrečného programu v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Přednášky, besedy a recitály ze zhudebněných básní Otokara Březiny nejen v Kraji Vysočina.

Mezinárodní sympozium Otokar Březina 2018, které se uskuteční v prestižních prostorách Státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 15. 9. 2018. Pořádá Společnost Otokara Březiny ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou.

Slavnostní program na závěr sympozia se uskuteční 15. 9. 2018 v 17 hod. v chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Březinovo slovo bude interpretovat herec Jan Vlasák za hudebního doprovodu Pěveckého sdružení Campanula Jihlava pod vedením sbormistra Pavla Jiráka.

Následovat bude společenské setkání účastníků sympozia, hostů a příznivců díla Otokara Březiny.

Pro zájemce o informace na uvedené akce, účast nebo spolupráci uvádíme adresu:        studijniknihovna@otokarbrezina.cz, www.otokarbrezina.cz.