Rok 2017 – Rok českého baroka, povýšení Žďáru na město a výročí otevření nové budovy knihovny M. J. Sychry

Zaměření kulturního dění ve Žďáře nad Sázavou v roce 2017 výrazně ovlivnilo několik zajímavých událostí. V první řadě vyhlášení roku 2017 státní příspěvkovou organizací CzechTourism Rokem českého baroka. Pro město Žďár nad Sázavou se jednalo o vhodné téma – obzvlášť, ale nejen – díky unikátnímu architektonickému dílu J. B. Santiniho-Aichla, kostelu sv. Jana Nepomuckému na Zelené hoře. Celkově v dějinách města hrála tato kulturní etapa významnou roli, proto příspěvkové i další organizace ve městě připravily v průběhu celého roku pro zájemce bohatý a poutavý program.

Knihovna M. J. Sychry ve spolupráci s pracovníky Regionálního muzea (www.muzeumzdar.cz) připravila návštěvníkům přednášky s názvem Klášter a město v době baroka a Doba barokní (Mgr. Miloslav Lopaur), Světla a stíny baroka (Mgr. Stanislav Mikule). Velmi podařené byly také přednášky pro žáky ZŠ na téma Živelní pohromy v době baroka.

V červnu bylo ve výpůjčních prostorách knihovny k vidění několik panelů výstavy Putování za Santinim. Výstava ve spolupráci se Sdružením putování za Santinim (www.santini.cz ).

Ve výstavních prostorách Čechova domu se mohli návštěvníci během prázdninových měsíců potěšit pohledem na výstavu fotografií žďárského fotografa Milana Šustra Chrám (www.fotosustr.cz). Jak název napovídá, jednalo se o fotografie žďárské dominanty.

Dalším nosným tématem kulturního dění ve městě bylo výročí povýšení Žďáru na město (410 let). Opět ve spolupráci s pracovníky Regionálního muzea se uskutečnily přednášky určené žákům ZŠ (Jak se žilo v r. 1607, Znak města Žďáru) a pro veřejnost (Žďár v době povýšení, Kardinál Ditrichštejn).

Výstavou fotografií žďárského autora Pavla Remara v Čechově domě přispěla knihovna k bohatému kulturně-společenskému programu připravenému ke Dni Žďáru. V podstatě mladá akce (první ročník 2015) ve jménu hesla „Žďáráci Žďárákům“ se konala na začátku června po celém městě pod záštitou města Žďár.

13
Poslední výročí se knihovny týkalo nejvíce. Před 30 lety, konkrétně 15. října, byla otevřena nová budova, ve které se dodnes nachází všechna oddělení knihovny. Na výstavě nazvané Vy & My 1987-2017 si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie návrhů stavby a samotné rekonstrukce budovy služeb a pročíst si významné události, které se za těch 30 let v knihovně udály. Výstava vzbudila velký zájem mezi čtenáři. Obzvlášť retro koutek, kde bylo možné si prohlédnout a vyzkoušet, jak se půjčovalo před lety bez automatizovaného výpůjčního systému. Retro koutek samotný a několik panelů s fotografiemi bylo po skončení výstavy přesunuto do Čechova domu a na pobočku Nádražní, kde nadále poutaly pozornost návštěvníků.

Vy & My 1987-2017 Vy & My 1987-2017

Zajímavou doplňující akcí bylo pátrání po čtenářce, která byla vyfocena před 30 lety při slavnostním otevření nové budovy. Po uveřejnění fotografie a výzvy na facebookovém profilu knihovny se rozpoutala mezi čtenáři pátrací akce, která ve velmi krátké době skutečně vedla k odhalení identity „krásné neznámé“. Pro zájemce více v archivu Žďárského zpravodaje (viz poznámka).

17 akce knihovny

Téměř všechny akce se uskutečnily za finanční podpory z grantové výzvy MK ČR a u návštěvníků knihovny se setkaly s velmi kladným ohlasem. Na tento rok již máme připravený další bohatý program, který bude zrcadlit 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Bc. Veronika Čtveráková, Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Pozn.:
Hledali jsme jednu z prvních návštěvnic nové knihovny. A našli! Podle fotky na facebooku … [online]. Žďárský zpravodaj, Žďár nad Sázavou, 2017, 4(11), s. 17 [cit. 2018-03-09]. Dostupné z: http://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2017-11.pdf