Diecézní knihovna v Nitře

Při říjnové návštěvě Slovenska jsme měli možnost navštívit unikátní Diecézní knihovnu v Kněžském semináři sv. Gorazda pod Nitranským hradem. Tato knihovna spravuje jednu z nevzácnějších sbírek starých knih a prvotisků na Slovensku.

Počátky knihovny sahají až do 12. století, kdy obsahovala sbírku rukopisných kodexů. Postupem let se sbírka knih rozrůstala (v roce 1828 obsahovala 6 129 knih) až na současných téměř 66 000 svazků knih. Sbírka obsahuje především teologickou literaturu a vzácná díla například z oblasti historie, filosofie, pedagogiky, přírodních věd, práva, dále encyklopedie, historické rukopisy, časopisy atd. Nejvzácnějšími dokumenty knihovny jsou prvotisky vzniklé v letech 1473-1500, kterých má knihovna 78, a zhruba stovka historicky cenných rukopisů. Knihy jsou převážně v latině, ale i v dalších 40 jazycích – němčině, maďarštině, dokonce i v čínštině nebo japonštině.

Nejstarší prvotisk Diecézní knihovny je z roku 1473, nejmenší kniha má rozměry 8 x 5,5 cm (1628), největší je Atlas československých dějin z roku 1965 (50 x 43 cm), nejobjemnější kniha Zápisky z dějin polského sejmu (1557) má 1 659 stran, nejtěžší knihou v knihovně je devítikilová Neerlandia Catholica. Nejstarší bible v knihovně je z roku 1475, jeden z prvotisků z roku 1495 obsahuje i celostránkové dřevorytiny s figurálními motivy. V knihovně je i 11jazyčný Calepiniho slovník vydaný v Bazileji v roce 1599 a další unikáty, jako je Nitranský kodex z roku 1083, Gramatika romského jazyka (v maďarštině) vydaná v roce 1800.
V návštěvní knize nám paní knihovnice ukázala i podpis císaře Františka Josefa I. ze 7. 9. 1887.
V 19. století byla Diecézní knihovna umístěna v pravém křídle Velkého semináře v Nitře. Do té doby byly knihy uložené ve věži chrámu, kde už pro ně však nebylo dost místa. Její slavnostní otevření se konalo údajně za účasti císaře Františka Josefa I. v listopadu roku 1885. V takové podobě je knihovna zachovaná dodnes. Knihovnu tvoří rozlehlá místnost o velikosti 22 x 7 m, výšce 10 metrů s velmi zajímavě řešeným interiérem. Knihy jsou uloženy ve třech podlažích, která jsou přístupná po důmyslných schodištích uvnitř sloupů, na kterých jsou samozřejmě police s knihami. Viz fotografie.
V roce 1990 byl historický fond Diecézní knihovny právem vyhlášený národní historickou památkou Slovenské republiky.

Použité zdroje:

http://www.biskupstvo-nitra.sk/institucie/diecezna-kniznica

https://mynitra.sme.sk/c/7751882/diecezna-kniznica-v-nitre-uchovava-aj-vzacne-inkunabuly.html

Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny