Univerzitní knihovna UKF v Nitře

Univerzitní knihovna UKF (Univerzita Konstantina Filozofa) v Nitře je vědecko-informačním, bibliografickým, koordinačním, školicím a poradenským pracovištěm.
Budova knihovny byla slavnostně otevřena 20. února 2012.
Její výstavba byla rozdělena do dvou etap a trvala více než pět let. První etapou byla rekonstrukce bývalé továrny na zpracování tabáku a v rámci druhé byla vybudována novostavba s kruhovým půdorysem o průměru 25 metrů. Obě budovy jsou vzájemně propojeny (trakt A a B) a tvoří kompaktní celek.
Stavba má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. V suterénu stavby je šatna, sklady a technické prostory. V přízemí je vstupní prostor s centrálním pultem, oddychovou zónou a studovna. Po schodišti nebo výtahem lze vystoupat do prvního patra, kde je volný výběr dokumentů. Z tohoto patra lze projít do prostor bývalé tabákové továrny (1. etapa výstavby). V druhém poschodí je umístěný historický fond a administrativa. Na každém poschodí jsou studijní místa, některá s počítači s přístupem na internet či do katalogu.

Knihovna má téměř 9 000 registrovaných čtenářů, jimž na celkové ploše 1 830 m2 nabízí výběr z více než 300 000 knižních jednotek, 338 titulů periodik (201 slovenských a 137 zahraničních), přístup do elektronických informačních databází, tuzemskou i mezinárodní MVS atd. Pro čtenáře je k dispozici 95 studijních míst 56 hodin týdně.
Dokumenty ve volnéhm výběru jsou řazeny podle MDT, v rámci jednotlivých třídníků pak abecedně.

Irena Brezovic, KKV