Knihovnice s dobrým srdcem

Dlouhodobý projekt „Nebojme se vnímat stáří“, jehož cílem je podpora mezigenerační solidarity, měl své pokračování a tentokrát se dobrovolnictví ujaly knihovnice Městské knihovny Jihlava.

jihlava1Účelem aktivizační vánoční dílny připravené pro pacienty Oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava bylo společné pozastavení v čase s lidmi, kteří  musí trávit Vánoce v nemocnicích. Vyráběly jsme jablíčkové svícny, svíčky z vosku a vánoční ozdoby, kterými pacientky mohly obdarovat své příbuzné nebo si vyzdobit pokoj. Koledy, které zpříjemňovaly vánoční atmosféru, nám připomněly, že láska, porozumění a sounáležitost podporují dobré mezilidské vztahy a měly by být součástí našich životů.

jihlava

 

Tereza Vázquezová, DiS., Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace