Týden knihoven na Dětském oddělení KKV

V rámci celostátní akce Týden knihoven si Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny připravilo několik zajímavých akcí.
V pondělí 2. října proběhla tradiční dílnička Duhových hrátek, kam si děti mohly přijít vytvořit krásné srdíčko z vlny.

Duhové hrátky

Duhové hrátky

V úterý 3. října přijal pozvání do knihovny básník a spisovatel Jiří Žáček. Milého setkání se zúčastnily děti z 1.–5. třídy ZŠ Věžnice, besedovalo se přes hodinu, součástí povídání bylo autorské čtení a na závěr pan spisovatel ochotně odpovídal na všetečné dotazy dětí.

básník a spisovatel Jiří Žáček

básník a spisovatel Jiří Žáček

básník a spisovatel Jiří Žáček

básník a spisovatel Jiří Žáček

Ve středu 4. října se konala od 14:00 hodin tvořivá dílnička pod vedením paní lektorky Čiplové. Děti se naučily tvořit růžičky z javorových listů, z kterých pak vytvořily krásné podzimní dekorace.

tvoření podzimních dekorací

tvoření podzimních dekorací

Ve čtvrtek 5. října se na Dětském oddělení muzicírovalo, konal se Recitál pro děti s Pavlem Lutnerem. Hudební odpoledne plné zpívání, hraní, hudebních her se těšilo velkému zájmu ze strany dětí i rodičů.

Recitál pro děti s Pavlem Lutnerem

Recitál pro děti s Pavlem Lutnerem

Po celý týden (2.–6. 10. 2017) probíhala akce pod názvem Čtení před spaním, kdy knihovníci četli dětem v mateřských školách před spaním, celkem se četlo v 6 školkách.

A Týden knihoven zakončilo Dětské oddělení v pondělí 9. října, kdy v podkroví Staré radnice proběhlo LiStOVáNí pro rodiče s dětmi. Listovalo se od 16:30 populární knihou Kvak a Žbluňk v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného.

Kvak a Žbluňk v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného

Kvak a Žbluňk v podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného

Bc. Dagmar Švejdová, Krajská knihovna Vysočiny