Digitalizovaná kronika města na stránkách KMJS Žďár nad Sázavou

Každý z nás má jednu dvě knihy, ke kterým se rád vrací, po kterých sáhne, když zrovna neví, co dalšího by si přečetl, ze kterých čerpá, inspiruje se, baví se, dojímá, poučuje. Podobnou knihu mají i města a obce. Ano, je to městská či obecní kronika. A každý z lidí žijících v tom kterém městě nebo vesnici by měl mít příležitost občas bez problémů sáhnout po té „své“ knize knih. Čerpat z ní, inspirovat se, poučit se z historie, možná i pobavit se, dojmout, zasmát.

Ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry jsme se proto rozhodli takovou možnost lidem nabídnout. První byl nápad, pak jsme začali hledat inspiraci. Tu jsme našli například na webu města Velké Meziříčí. My jsme ale chtěli, aby žďárská kronika byla umístěna na webových stránkách knihovny. Je to kniha a ta patří přece do knihovny, zároveň jsme plánovali dát zveřejnění kroniky patřičnou publicitu, a tím si zajistit návštěvníky našich stránek…

Samotnému zveřejnění předcházela samozřejmě domluva v Krajské digitalizační jednotce, kde nám vyšli maximálně vstříc. Služba byla zdarma a během čtyř měsíců máme zdigitalizovány a vystaveny téměř všechny díly žďárské kroniky. Navíc se nám podařilo první svazky zveřejnit před červnovým Dnem Žďáru, takže to byl od knihovny další příspěvek k oslavám města.

Druhou nutností bylo požádat žďárskou městskou radu, aby knihovně dala souhlas s digitalizací a také se zveřejněním kroniky na webových stránkách knihovny. Po předběžném předjednání se starostou města ani tady nebyl problém. Možná jediným úskalím zveřejnění kroniky je jisté nebezpečí zneužití osobních údajů uvedených v kronice. Konzultovali jsme tuto problematiku s úředníky Velkého Meziříčí, kteří nám poskytli vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dovolím si odcitovat část posledního odstavce z dopisu úřadu: S ohledem na způsob psaní kroniky by obec měla zvážit vhodnost aktuálního zveřejňování kroniky, podle § 1 zákona o kronikách pořizované „pro informaci i poučení budoucím generacím“, na svých webových stránkách, případně v internetové verzi některé osobní údaje, zejména citlivé údaje, anonymizovat. Město Velké Meziříčí opravdu některé údaje v kronice anonymizovalo. My jsme, s důvěrou ve zdravý rozum těch, o kterých se v kronice píše, zveřejnili kroniku tak, jak byla napsaná. Koneckonců až dosud byla přístupna v archivu městského úřadu a mohl do ní kdokoli nahlédnout.

Praktické provedení není příliš komplikované. My jsme šli cestou levné varianty. To znamená, že jsme použili prohlížeč, který lze volně najít na internetu (pravdou je, že po zavření prohlíženého svazku kroniky občas vyskočí reklama, ale ta se dá jedním kliknutím odstranit). Návštěvník kroniky listuje ve svazcích jako v knize (nebo jako v reklamních letácích všude jinde na internetu), pokud si stránku neofotí fotoaparátem či telefonem, neměla by z ní jít udělat kopie. Před jednotlivé svazky kroniky jsme umístili úvodní text, o který jsme požádali současného žďárského kronikáře.

Na výsledek je možné se podívat na http://www.knihzdar.cz/kronika-mesta/

Mgr. Roman Kratochvíl, Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou

FOTO:

Část svazků na webu knihovny

Část svazků na webu knihovny

Úvodní slovo kronikáře

Úvodní slovo kronikáře

Návštěvnost stránek 4 dny po zveřejnění (z facebooku knihovny)

Návštěvnost stránek 4 dny po zveřejnění (z facebooku knihovny)