Slavíme Den Země v knihovně

22. duben se celosvětově slaví jako Den Země. Několik let se zapojujeme dubnovým úklidem sídliště Horní Kosov, kde se nachází pobočka naší knihovny. Tento rok jsme uspořádali novinku, a to „Slavíme Den Země v knihovně“.

Pondělí odpoledne 24. dubna bylo tedy ve znamení naší planety Země a její ochrany. V rámci projektu „Nový život starým knihám“, který připravil Krajský úřad v Jihlavě, byli vyhlášeni výherci výtvarné soutěže a návštěvníkům akce byly nabídnuty aktivity jako tripexeso, tiskátka stromů a drobné dárky.  Mezi další aktivity patřilo třídění odpadků, hádanky, za jak dlouho se rozloží odpadky v přírodě, deskové hry, malý swap a záchrana želvy Matyldy od plastů. Tématem krajského projektu byly staré knihy, a tak si mohli děti i dospělí ze starých knih a časopisů vyrobit květiny, motýly, dárkové krabičky apod.

Na akci jsme pozvali klienty místní organizace Adapta, odlehčovací služba, při Oblastní charitě Jihlava. Klienti, i když s různými handicapy, si všechna stanoviště vyzkoušeli a strávili s námi velkou část odpoledne. K naší akci se připojily pracovnice Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlava s výstavou tematicky zaměřenou na předcházení vytváření odpadu a svými znalostmi doplnily naše aktivity.

Na závěr byl naplánovaný úklid okolí knihovny, abychom měli čistěji nejen kolem naší krásné historické budovy, ale také v Jihlavě.

Oslavili jsme tedy poprvé Den Země a věříme, že pro všechny návštěvníky, pro nás i planetu Zemi byla oslava přínosem, i kdyby jen malým, ale i malé krůčky můžou znamenat mnoho.

Tereza Vazquez, DiS., Dětské oddělení Městské knihovny Jihlava