Kroužek moderní technologie pro děti v KKV

V Krajské knihovně Vysočiny se na počátku května otevřel kroužek pro mladé čtenáře (ale i nečtenáře) zaměřený na moderní technologie. Na programu bude mimo jiné 3D tisk a 3D modelování, grafika, či tvorba webových stránek. Kroužek probíhá každý sudý pátek až do konce školního roku. Je určený dětem do 14 let, které se o téma moderních technologií zajímají. A je zcela zdarma. Lektorem je student David Novák ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Programy vede s elánem a nadšením.

První lekce zatím probíhají v komorním počtu 3-4 účastníků, což umožňuje individuální přístup lektora ke každému z nich. Během prvního setkání se děti seznámily s online editorem Tinkercad, který umožňuje vytvářet 3D modely přímo v okně prohlížeče. V tomto programu si každý vymodeloval přívěsek na klíče se svým jménem. Knihovna vlastní 3D tiskárnu, proto při dalším setkání účastníci obdrželi výsledek své práce již vytištěný. Následně se mohli pustit do programování složitějších objektů.

Markéta Vajdová, Krajská knihovna Vysočiny