Knihovna pomáhá

V prostorách Krajské knihovny Vysočiny probíhala od 5. ledna do 27. února výstava Dům pro Julii, která splnila nejen svou estetickou funkci, ale zároveň podporuje dětský hospic Dům pro Julii. Jeho stavba probíhá v Brně a její dokončení je plánováno na konec roku 2023. Projekt má za cíl pomoci nemocným dětem i jejich rodinám.

Na komentované prohlídce, která se uskutečnila 1. února v naší knihovně, jsme mohli nahlédnout na počátek, dosavadní průběh i cíle tohoto tak potřebného projektu.

Jeden z plakátů výstavy obsahoval krásný vzkaz od Julinčiny maminky Petry:

„Po deseti letech od tvého odchodu, Julinko, začíná růst dům, který ponese tvoje jméno, dětský hospic bude sloužit rodičům, kteří se ocitnou v naší situaci, kterou si nedokázali nikdy představit.“

Na podporu Domu pro Julii byla v Krajské knihovně umístěna pokladnička, všem kdo jakoukoli formou přispěl, děkujeme.

www.dumprojulii.com

Martina Nováková, Krajská knihovna Vysočiny