Workshop pro pracovníky metodických oddělení v Olomouci

V druhém květnovém týdnu se konal v řadě už čtvrtý workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven. Hlavní myšlenkou navázali organizátoři na program předchozího setkání, které se uskutečnilo na podzim v roce 2016 v Kutné Hoře. Letos se metodici z celé republiky sešli v krásném přednáškovém sále Václava III. a v Radeckého sále, které se nacházejí v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Workshop trval dva dny a na jeho přípravě se podíleli kolegyně a kolegové ze Sekce veřejných knihoven SKIP, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Městské knihovny v Kutné Hoře, Moravské zemské knihovny v Brně a z Knihovny města Olomouce. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na vzdělávání knihovníků, řešení prostorového vybavení knihoven, standardy knihovnických služeb a podporu knihoven ze strany jejich zřizovatelů.

V bodech pár postřehů:

 • „… statistika nuda je, má však cenné údaje…“ – nezbytné podklady při jednání se zastupiteli veřejné správy. Je třeba mít se o co opřít, použít při argumentaci,
 • 41 % knihoven nemá potřebné podmínky pro aktivity s dětmi; přes 50 % knihoven nemá bezbariérový vstup; 72 % obcí neplánuje přestavby/renovace/úpravy knihoven,
 • všichni víme, jak velmi důležité je navázat kontakt se zřizovateli. Vyzkoušení strategie komunikace SIMONA,
 • standardy a metodické materiály pro výstavbu knihoven – mezinárodní norma ISO/TR11219
 • http://www.librarybuildings.info/ – možnost exkurzí, SKIP,
 • pracuje se na pravidlech personální práce v knihovnách a novele katalogu prací (pozice systematický knihovník a správce digitálních sbírek),
 • příprava obsahu rekvalifikačních kurzu a akreditace (NK Praha, MZK Brno),
 • „Jednou absolvované vzdělání nestačí po celý pracovní život, kvalifikaci je nutné obnovovat, inovovat, prohlubovat, rozšiřovat.“ (cit. PhDr. Vít Richter),
 • projekty pro VISK3 – nebát se podat žádost a hlavně velmi pozorně číst pravidla,
 • „Standard pro dobrou knihovnu“, „Služby knihoven knihovnám“ – nejdůležitější standardy,
 • plán SKIP na tento a příští rok:
  • Komise Kamarádka knihovna – vyjíždí 23. 5., vyhlášení 1. 6. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně,
  • Knížka pro prvňáčka pro r. 2018 – výběr formou soutěže, účastnit se mohou i autoři-amatéři (35 000 náklad; odevzdávat do konce července),
  • Čtenář (letní vydání) – dětské čtenářství a knihovny,
  • Týden knihoven – práce knihovny s předškoláky a rodiči,
  • Březen 2018 – „Bookstart“ – navazující téma, prioritně pro knihovníky dětských oddělení; v září vyjde metodická publikace a uskuteční se konference (i pro metodiky!),
  • Noc s Andersenem 2018 – ještě není jisté, ale s největší pravděpodobností téma J. Foglar a Rychlé šípy.

Workshop pro pracovníky metodických oddělení v Olomouci

Určitě nebudu mluvit pouze za sebe, když vyjádřím veliké poděkování organizátorům za uspořádání tohoto přínosného a velmi příjemného setkání. Pokud se budete chtít dozvědět o semináři více, případně zhlédnout prezentace od některých přednášejících, navštivte webovou stránku http://workshop-pro-metodiky.webnode.cz. A v neposlední řadě přidávám pozvánku na celostátní seminář Regionální funkce knihoven Pardubice 2017, kde bude jistě připraven také velmi zajímavý program.
A na závěr hlášky Mgr. Zlaty Houškové:
„Jeviště, to je moje.“
„Ještě nikdy jsem nedostala růži větší, než jsem já.“

Bc. Veronika Čtveráková, Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou