E-knihy v KJM v době covidové, před a po

1. Doba „předcovidová“
Když se kolem roku 2010 objevily na knižním trhu první vlaštovky e-knih určené k prodeji, také knihovny začaly přemýšlet o možnosti rozšíření služeb o tehdejší fenomén – elektronickou knihu. SW i HW čtečky elektronických knih na sebe nenechaly dlouho čekat. Na knižním trhu s e-knihami zavládla panika a obavy z pirátství…
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM) v té době nezůstala pozadu a pro své čtenáře pořídila v roce 2011 výběr asi 6 čteček a plnila je volně dostupnými e-knihami. Postupně v dalších letech pořídila další značky čteček e-knih. Od února 2015 přistoupila KJM ke smluvnímu ujednání s eReadingem na půjčování e-knih. Tehdy bylo v nabídce cca 1 200 titulů e-knih, v KJM se půjčovaly max. 3 tituly na 21 dnů. Za celý rok 2015 se uskutečnilo 2 635 e-výpůjček. Od července 2017 rozšířila KJM nabídku o e-knihy Flexibooks. Nabídka e-knih se rozšířila na cca 7 000 titulů, půjčovalo se max. 5 titulů na 31 dnů. Statistická čísla e-výpůjček stoupala pomalu, ale jistě vzhůru. V roce 2018 činila nabídka e-knih kolem 10 000 titulů a byla ještě rozšířena o tituly z produkce nakladatelství Větrné mlýny (asi 20 titulů), nakladatelství Jota (licence na e-knihu Gilliameska) a další volně dostupné e-knihy (CZ.NIC, Digitalizovaný Jiří Mahen apod.).
… A přišel „Covid“…

obst1

obst2

2. Doba „covidová“
V letech 2020-2021, kdy byly knihovny občas zavřené, občas měly služby velmi omezené, občas nic nefungovalo, se KJM snažila svým čtenářům poskytnout co nejvíce zdrojů ke čtení, tedy i ve formě elektronického čtení. Čtenáři se velmi brzy naučili tuto službu ještě více využívat a knihovna byla nucena z finančních důvodů regulovat množství e-výpůjček podle momentálního čerpání financí. Maximální množství 6 e-knih (3x eReading + 3x Flexibooks) bylo snižováno podle potřeby pro oba dodavatele různě.
Pro tuto zvláštní dobu zavedla KJM i tzv. „předregistraci“, tedy formu vzdálené online registrace spojené se zaplacením registračního poplatku (online) a bez nutnosti po nějakou dobu fyzicky navštívit knihovnu. Čtenářům s touto předregistrací byl umožněn přístup ke službě e-výpůjček.
Jak ukazuje tabulka č. 3, využívaly e-výpůjčky v průběhu let 2017-2022 všechny věkové kategorie čtenářů KJM. Nejsilnější skupinu tvoří čtenáři od 30 do 50 let.

obst3

3. Doba „postcovidová“
Přestože rok 2022 již nebyl pro knihovny ve znamení omezení a uzávěr, počet čtenářů e-knih to neovlivnilo. Zdá se, že většina zůstává e-knihám věrná i přesto, že jim nic nebrání využít v plné míře služby a jiné aktivity pořádané knihovnou přímo fyzicky. Jak ukazuje tabulka č. 4, posunul se zájem o e-knihy do podoby uspokojení touhy po nejnovějších titulech, které bývají často těžko dostupné (z důvodu malého počtu titulů nebo příliš velkého počtu rezervací). Proto neklesá ani křivka zájmu o e-knihy (viz tabulka č. 2). Dalšími důvody neklesajícího zájmu jsou např. časová flexibilita e-výpůjčky, pohodlná a rychlá dostupnost e-knihy. Na zájem
o e-knihy nemá velký vliv ani občasná nespokojenost s formátem e-knih, nevyhovující platforma pro půjčování e-knih nebo nevyhovující SW či HW čtečka půjčovaných e-knih.

obst4

obst5

4. A co dál?
Praxe, statistiky a zpětné vazby od čtenářů napovídají, že elektronické knihy si našly své pevné místo vedle těch tištěných. V této uspěchané době jsou vítanou službou pro čtenáře, kteří z časových důvodů nestíhají fyzické výpůjčky nebo návštěvy v knihovně. Jsou vítaným, již ne módním, zato velmi praktickým doplňkem služby v knihovnách.

Mgr. Gabriela Obstová, systémový knihovník Knihovny Jiřího Mahena