E-knihy v době pandemie v Moravskoslezském kraji

V dotázaných knihovnách Moravskoslezského kraje, které jsou do půjčování e-knih zapojeny, je situace víceméně obdobná. Některé knihovny zavedly službu e-knih již několik let před pandemií, jednalo se o platformu eReading (nyní Palmknihy). Jako důvod zavedení uvádějí například rozšíření či zlepšení nabídky svých služeb. Reakcí na omezený provoz knihoven v době pandemie bylo zavedení e-knih v Knihovně města Ostravy. Službu zde do provozu uvedli v červenci roku 2021 s možností 3 e-výpůjček měsíčně. Čtenáři službu přijali pozitivně i přes některé technické problémy, které nyní nová aplikace Palmknihy způsobuje.

Ostatní knihovny reagovaly na omezený přístup ke službám navýšením počtu výpůjček. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabízí vedle nabídky firmy Palmknihy také platformu Flexibooks a u obou dodavatelů navýšila počet výpůjček ze 3 na 7, celkem si tedy může uživatel měsíčně vypůjčit 14 titulů. Od roku 2016, kdy byla možnost e-knih prostřednictvím těchto platforem do vědecké knihovny zavedena, měl roční počet výpůjček vždy vzrůstající tendenci. K nejžádanějším titulům a knižním novinkám zvláště u beletrie je pro čtenáře mnohdy obtížné se dostat, čekací doby jsou dosti dlouhé, proto řada čtenářů využije možnost si stáhnout elektronickou verzi na svá zařízení.

V Městské knihovně Frýdek-Místek, kde e-knihy pro své čtenáře zavedli v roce 2018, podotýkají, že lidé si na služby zvykli, v době covidu zaznamenali výrazný vzestup a služba je využívána i nadále. Stejně tak tomu je např. V MěK knihovně Havířov a jejich obsluhovaných knihovnách. V MěK Orlová evidují za 7 let fungování této služby čtyřnásobný počet uživatelů.

U některých jsou však jisté obavy v pokračování nabídky této služby z finančních důvodů.

Knihovna města Ostravy
Půjčování e-knih jsme zavedli až v červenci 2021, a to jako reakci právě na omezený povoz knihoven. Do té doby jsme žádnou výpůjční službu, která by byla dostupná, i v době úplného uzavření knihovny, neměli.

Půjčujeme e-knihy jen z platformy Palmknihy, a to v počtu 3 e-výpůjčky měsíčně. O službu je zájem a počty výpůjček mají mírně stoupající tendenci. Průměrně máme 198 e-výpůjček měsíčně (v období letních prázdnin a na přelomu roku jsou počty mírně vyšší). Čtenáři na službu reagují pozitivně, i přes problémy a komplikace, které způsobuje nová aplikace společnosti Palmknihy.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

obst3

Opět výrazně vzrostl počet výpůjček e-knih poskytovaných přes platformy Palmknihy a Flexibooks, k čemuž přispělo i navýšení limitu z 6 (3+3) na 14 (7+7). Zdaleka nejpůjčovanějším titulem byl Šikmý kostel 2 od Karin Lednické (půjčeno 77x). Nejaktivnější čtenářka si vypůjčila 123 e-knih.

Knihovna Třinec
Půjčováním e-knih jsme rozšířili služby, rádi jsme to pro naše čtenáře udělali.
Mladí čtenáři si zvykli velmi rychle a starší přes počáteční problémy, se kterými jsme rádi pomohli, také. V době pandemie covidu-19 si lidé začali elektronické knihy v půjčovat mnohem více a zvýšený zájem přetrvává do současné doby. Předpokládáme, že letos bude výpůjček zase o něco více než loni.

Městská knihovna Havířov
E-knihy  půjčujeme od r. 2014, chápeme to jako zlepšení služeb pro čtenáře, kteří tuto nabídku uvítali. V době ozavření knihoven z důvodu pandemické situace ohledně covidu-19 se zájem čtenářů o e-knihy nepatrně zvýšil, v současné době je zájem o e-knihy stejný jako v době covidu (čtenáři začali plně tuto nabídku využívat).

Městská knihovna Orlová
E-knihy půjčujeme od roku 2015, abychom rozšířili nabídku služeb čtenářům.
V době uzavření knihoven se, vzhledem k tomu, že jsme půjčovali přes výdejní okénko, zájem o e-knihy se oproti běžnému ročnímu nárůstu mírně zvýšil. V současné  době je počet uživatelů e-knih čtyřnásobný.

Městská knihovna Bohumín
První  e-knihy se zakoupily v červnu 2017. Čtenáři si zvykli na tento způsob výpůjčky hned (hlavně díky srozumitelnému návodu na instalaci od Palmknihy). Zakoupily se, protože jsou pro některé čtenáře pohodlnější, bez omezení na počet tisku, novinky jsou snáze dostupnější. Službu e-výpůjček využívá hlavně mladá generace. Není rozdíl mezi covidovým režimem a režimem v současné době při vypůjčování e-knih.

Městská knihovna Frýdek-Místek
E-knihy jsme začali půjčovat v roce 2018, za podpory VISK 3. Spolupracujeme s firmou Palmknihy v rámci předplacených balíčků. Od počátku nám čísla stoupají. Výrazný vzestup jsme zaznamenali v době covidu, ale lidé si zvykli, ani letos nejsou čísla měnší. Bohužel nevím, jak to bude příští rok z finančních důvodů. Nabízíme možnost e-knih i prostřednictvím Městské knihovny Praha (prostřednistvím našeho katalogu Tritius).

Rok      Unikátní čtenáři     Počet výpůjček    Náklady
2018               67                    189                  9261
2019              141                    522                 25578
2020              193                   1107                54243
2021              199                   1221                59829
2022              193                    971                 47579    do 12. 9. 2022
celkem           793                   4010               196490

Mgr. Petra Ševčíková, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě