Pasování prvňáčků na čtenáře

Na přelomu května a června už všichni žáčci prvních tříd umějí číst. S pomocí paní učitelky a rodičů se naučili číst nejdříve písmenka, poté slova a nakonec i celéPasovani 2022 věty a díky tomu se z nich pomalu stávají malí čtenáři. A to je přesně ten čas, kdy mohou být pasováni na rytíře čtenáře – ochránce knih.

V Městské knihovně Jihlava tak mohl začít již 16. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce probíhala už druhým rokem v novém formátu. Pasovalo se nejen v hlavní budově, ale také na pobočkách Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. Paní knihovnice si pro děti připravily zábavný program a na nové RYTÍŘE ČTENÁŘE dokonce čekal i první rytířský úkol – děti měly ukázat, že příběhy umějí nejen číst, ale také je poslouchat. Na jeho splnění bedlivě dohlížel skřítek Kniháček, který je patronem dětského oddělení a děti sám dokonce pasoval.

Slavnostní slib si tak během 14 dnů vyslechlo bezmála 600 jihlavských prvňáčků, kteří si na památku odnášeli domů nejen pamětní list, který jim bude připomínat vstup mezi čtenáře, ale také poukaz do knihovny a miniknížečku Krtčí metro.

Někteří z nich byli ze světa knih a čtení tak nadšení, že se hned odpoledne přišli společně s rodiči do knihovny zaregistrovat.

Radka Pavlíčková, Městká knihovna Jihlava, dětské oddělení