Macramé v knihovně

Výtvarné či tvořivé dílny patří k běžným aktivitám, které můžete navštívit ve většině českých knihoven. Není to jinak ani v knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Aktuálně zde probíhá série tvořivých odpolední populární technikou macramé (mnozí budou znát jako drhání). Vše začalo vlastně v době covidových lockdownů, kdy pracovnice z dospělého oddělní Katka a Martina v domácím „vězení“ začaly tvořit právě technikou macramé různé výrobky a dekorace. Tvorba je tak nadchla, že se rozhodly využít svých dovedností při organizaci tvořivých dílen v knihovně ve spolupráci se Senior Pointem, který knihovna zaštiťuje. Tvořivé dílny jsou nabízeny všem věkovým kategoriím, cílí ale zejména na seniorky ze Žďáru.

Zatím proběhly dvě dílny, jedna v listopadu 2021 a druhá v lednu 2022. Vzhledem k tomu, že je třeba každému ukázat techniku tvoření, byl určen maximální počet účastníků na 10 a dvě knihovnice jako lektorky, aby výroba probíhala plynule a mohly se věnovat všem účastnicím. Na akci se zájemkyně hlásily předem, nákup materiálu proběhl pak podle počtu přihlášených.

Vzhledem k časové náročnosti vybraného výrobku bylo třeba na první listopadovou dílnu i předem připravit pro každého sadu nastříhaných přízí a dřevěné tyčky, aby pak při setkání nedocházelo ke zbytečnému zdržení. Vybraným výrobkem byla závěsná dekorace na zeď, kterou šikovné účastnice odnesly domů (mohly doma popřípadě ještě dotvořit, pokud nestihly na místě). Ženy (a dívky, nejmladší účastnici bylo 10 let) se naučily několik základních uzlů macramé a po tomto setkání jsou i ohlasy, že se samy doma pustily do další tvorby.

Při druhé dílně se vyráběly klíčenky a dekorační listy na zavěšení na zeď. Opět se sešla skupinka mladších i starších žen, které si odnesly domů každá klíčenku, list a dovednost, jak si již samostatně vyrobit další. Při setkáních jsou účastnice seznámeny také s různými typy přízí, které se dají na macramé využít, učí se nové uzly a dozví se, jaké další výrobky se mohou touto technikou vyrobit.

Macramé dílny mají velký úspěch, té dubnové se zúčastnila místní základní škola, která přišla na vyrábění se svými žáky druhého stupně. Děti si vyrobily klíčenku, kterou si pak mohly odnést domů.

Mgr. Kateřina Hošková, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou