Čtvrté čtvrtletí v pelhřimovské knihovně bylo ve znamení pestré programové nabídky

Blíží se konec roku a čtvrté čtvrtletí v pelhřimovské knihovně nabídlo, a ještě nabídne pestrou škálu doprovodných programů.
Kromě bohatého programu v Týdnu knihoven pořádala knihovna v říjnu i další zajímavé pořady. V pondělí 11. října si posluchači na přednášce Václav II. – stříbrný král s přednášející Ing. Miloslavou Stehnovou připomněli životní příběh panovníka, který se stal schopným vladařem i diplomatem a svému nástupci zanechal bohaté a prosperující království.

Ve spolupráci s Oblastní charitou Pelhřimov připravila knihovna ve středu 13. října pořad se spisovatelem Josefem Formánkem Cesty okolo duše a světa, což byl autorský večer plný čtení, vyprávění a promítání, doplněný skladbami písničkáře Tadeáše Jezbery.

Další přednáškou pokračovala spolupráce s Klimatickou univerzitou Pelhřimov, v pátek 15. října se konala přednáška Cirkulární ekonomika v nábytkářské praxi s přednášejícím Ladislavem Olšbauerem. Posluchači se dozvěděli, jak docílit maximálního šetření přírodních zdrojů a minimální tvorby odpadu.

Pro milovníky cestování se v úterý 19. října v hudebním oddělení uskutečnil cestopisný pořad Extrémní Island po vlastní ose s cestovatelem a mořeplavcem Ing. Tomášem Kůdelou.

Ve středu 21. října přijela do knihovny besedovat i tvořit s dětmi spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, beseda byla doplněna výtvarným workshopem.
Příznivce výtvarného umění jistě potěšila v úterý 26. října na hudebním oddělení přednáška z cyklu Venkov očima malířů nazvaná Horácko a Žďárské vrchy v obrazech českých malířů s oblíbeným lektorem Mgr. Jaroslavem Staňkem, doplněná o promítání.

A ani v říjnu nechyběly výstavy. Například fotografická Dolomity z fotografií Karla Pípala a obrazová Energetické enkaustické obrazy z tvorby Elišky Beránkové st.

A co se konalo v listopadu?
2. listopadu v hudebním oddělení proběhla přednáška Po stopách Čechů ve světě s historikem a politologem PhDr. Martinem Nekolou, Ph.D., který mluvil například o tom, kdo z Čechů v Peru koupil pozemek, pod nímž archeologové odhalili bájnou starověkou hrobku s tunami zlata.

5. listopadu proběhla v knihovně vernisáž výstavy obrazů Knihy, ilustrace a pravěk z tvorby Jiřího Svobody, který ilustruje právě knihy o pravěku.

Za zmínku jistě stojí také přednáška Dotek hypnózy s přednášejícím Šimonem Pečenkou, místopředsedou Českého spolku hypnoterapeutů, která se uskutečnila 8. listopadu, protože hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů a pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti.

Ve středu 10. listopadu se sešla v pelhřimovské knihovně na dětském oddělení batolata s maminkami, protože se konalo další Batolecí dopoledne. Po testování a lustrování potřebných dokladů ke kulturnímu životu si děti zadováděly při loutkovém divadélku, prohlížení leporel, hýbánkách a rockovém tanečku.

I tento měsíc, konkrétně 15. listopadu proběhla na hudebním oddělení historická přednáška Petr Vok z Rožmberka s přednášející Ing. Miloslavou Stehnovou a připomněla životní příběh významného šlechtice, jehož smrtí vymřel po meči celý rod pánů z Rožmberka.

V úterý 16. listopadu přijel za pelhřimovskými dětmi spisovatel Michal Vlk, aby představil velmi zábavnou a skoro i napínavou formou prezentaci své knihy Tajemství Querburů.

19. listopadu pokračovala Klimatická univerzita Pelhřimov přednáškou Textilní a módní průmysl s módní designérkou MgA. Lenkou Vackovou, která poodhalila odvrácenou stranu módního průmyslu.

A nechyběl ani cestopisný pořad Krásy Mexika s mladými cestovatelkami Denisou Zmeškalovou a Karolínou Kilhofovou, které nás navštívily 24. listopadu.
V pátek 26. listopadu navštívila pelhřimovskou knihovnu spisovatelka a ilustrátorka Tereza Říčanová a besedovala se žáky základních škol nejprve o své nejnovější knize pro děti nazvané Kráva Říčanová a druhá beseda, určená starším školákům, byla o její naučné knize To je Istambul. Spokojení posluchači jí byli odměnou.
29. listopadu se konal další pořad cyklu Milá setkávání s významnými osobnostmi Pelhřimova. Tentokrát s Karolem Lovašem, katolickým farářem a novinářem.

V prosinci si můžeme připomenout akce, které již proběhly.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočka Pelhřimov 1. prosince uspořádala pro zájemce prodejní výstavu kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením S pomůckami je seznámíla Alžbeta Suková, vedoucí prodejny Tyflopomůcky Praha.

3. prosince se v čítárně beletrie pořádal podvečer plný inspirací a nápadů Netradiční vánoční dekorace a vazby s Bc. Lindou Reisovou.

6. prosince přišli příznivci cestování na pořad Bali – ostrov bohů a démonů s cestovatelem a potápěčem Mgr. Josefem Šindelářem, který tento exotický ostrov v daleké Indonésii navštívil pětkrát.

A z připravovaných pořadů zmíním alespoň přednášku Nástup Habsburků na český trůn s přednášející Ing. Miloslavou Stehnovou, která bude hovořit o tom, co čekalo české země po nástupu Ferdinanda I. na český trůn roku 1526.

Martin Dufek, Městská knihovna Pelhřimov