V pelhřimovské knihovně o prázdninách neodpočívali

Skončily letní školní prázdniny, děti a studenti nastoupili do vyšších ročníků, dospělí mají za sebou dovolené a v Městské knihovně v Pelhřimov opět začal běžný provoz. Kromě návratu k obvyklé otevírací době pro zájemce o půjčování knih, CD a her se rozběhly i programy doprovodných akcí zaměřených na různé věkové a zájmové skupiny počínaje dětmi předškolního věku až po seniory. Určitě ale stojí za to se ohlédnout za uplynulými dvěma měsíci. Knihovníci a knihovnice rozhodně neodpočívali a kromě přechodu na nový knihovní počítačový program Tritius a přípravy nových webových stránek se snažili výstavami pro dospělé a tvůrčími dílnami a hraním her pro rodiče s dětmi ještě více zpříjemnit poklidné letní období.

Za připomenutí stojí Kurz olejomalby metodou BOB ROSS, který v sobotu 31. července v prostorách knihovny vedl certifikovaný instruktor výše uvedené metody Pavel Michalica. Motiv si zájemci mohli vybrat – krajinku nebo sovu, malovalo se olejomalbou Alla Prima na desky 50×40 cm a spokojení účastníci kurzu si své obrazy odnesli domů. Dále byla v červenci na oddělení beletrie v přízemí ke zhlédnutí výstava Svět zvířat z fotografií Martina Zemana.

V srpnu si mohli pak na naučném oddělení v 1. patře pelhřimovské knihovny návštěvníci prohlédnout další výstavu fotografií Martina Zemana s názvem Svět kolem nás a za prohlídku stála i celoprázdninová výstava na dětském oddělení ve 2. patře nazvaná Co dokážeme aneb Každý z nás je umělec sestavená z prací žáků Speciální školy Pelhřimov, Komenského 1326.

Na dětském oddělení knihovny se ještě každou prázdninovou středu konalo dopolední Prázdninové tvoření a témata jednotlivých dílen byla Placky dle vlastních návrhů, Inidánské čelenky, Závěstná medúza, Malování kamínků, Záložky do knihy, Veselé kolíčky a Stojánky na tužky. Bylo příjemným překvapením, kolik maminek i tatínků s dětmi přišlo i přes pěkné prázdninové počasí vyrábět výše uvedené věci. Na hudebním oddělení přitom souběžně probíhaly Společné hry pod názvy Puzzliáda, Pexesiáda a dvakrát Prázdninové deskohraní a i zde byla radost dívat se na hrami zaujaté děti, které do knihovny přišly třeba i z příměstského tábora.

Nutno také zmínit, že dětské a hudební oddělení přes prázdniny připravilo školám Nabídky lekcí informačního vzdělávání a tematických besed na školní rok 2021/2022, kde každé z oddělení nabízí patnáct nových lekcí a besed o knihách, událostech, ale i o fenoménech a problémech dnešní doby. K tomu ještě dětské a hudební oddělení společně připravila na tento školní rok dvacet akcí tvořených Tvůrčími dílnami a Hraním her.

Tolik k akcím pro veřejnost ještě něco o modernizaci knihovny. Dne 9. srpna přešla knihovna na nový moderní knihovní systém Tritius, který přinesl čtenářům některé služby navíc, například automatické zasílání seznamu výpůjček na e-mailovou adresu čtenáře v případě, že má o tuto službu zájem, apod. Zároveň s novým knihovním systémem spustila knihovna i nový on-line katalog a k jeho zvládnutí pomáhali čtenářům knihovníci telefonicky i přímo v knihovně. A ve středu 1. září od 14.00 hodin proběhlo ve studovně knihovny bezplatné školení Jak na online katalog a Čtenářské konto. A na začátku zmíněná modernizace webových stránek knihovny je ve fázi zpracování připomínek knihovníků.

Martin Dufek, Městská knihovna Pelhřimov