Za výstavou ilustrací Jana Zrzavého do Krajské knihovny Vysočiny

Až do konce letošního roku si mohou všichni zájemci přijít prohlédnout a užít výstavu ilustrací Jana Zrzavého. Připomínáme si jí 130. výročí narození tohoto malíře a ilustrátora, rodáka z nedaleké Okrouhlice. Rozsáhlý soubor faksimilí se souhlasem Národní galerie v Praze tu vystavuje spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Spolek vznikl v roce 2008 s cílem vytvořit kulturní a komunitní centrum v budově základní školy, kde se Jan Zrzavý narodil, a zachovat bývalou školu jako důstojnou kulturní památku na tohoto významného malíře. Členové spolku odvedli pořádný kus práce, položili venkovní dlažbu, vytvořili krásnou bránu do zahrady, odvodnili prostory. Z jedné třídy se na léto roku 2019 stala výstavní místnost, ve které vystavovali své práce místní amatérští malíři, v další třídě byla společenská místnost pro maminky, které s dětmi využívaly i školní zahradu, jiná třída zase fungovala jako společenská kavárnička, zkrátka škola jako kulturní centrum fungovala, všichni do ní rádi chodili a oceňovali nápad uspořádat výstavu z tvorby Jana Zrzavého. Také Kraj Vysočina byl této myšlence nakloněn, bohužel přístup obce již tak vstřícný nebyl, od spolupráce se spolkem ustoupila a výstava tak nakonec v rodném domě uskutečněna být nemohla. Protože Krajská knihovna Vysočiny sídlí od loňského roku v nových prostorech, naskytla se možnost přenést již připravenou expozici právě sem. A protože knihovna tuto skvělou akci ráda posvětila, mohou dnes návštěvníci v prosluněném prostoru studovny obdivovat Zrzavého nádherné ilustrace.

Jedním z impulsů pro vznik výstavy byla skutečnost, že Jan Zrzavý byl obrovský čtenář již od dětství a zůstal jím až do smrti. Uměl si prý představit, že by nemohl malovat, nikoliv však to, že by nemohl číst. Výstava se tak byla pojata jako průvodce čtenářským životem Jana Zrzavého, nechybí zde ukázky knih, které měl rád v dětství, např. Robinson Crusoe, Vynález zkázy, (celkově verneovky měl Zrzavý velmi rád, četl je i v originále, později si je přivezl z Francie), dále první ilustrace z 20. let, vrcholné ilustrace – Máchův Máj a Kytice, které byly zlomem v jeho životě, protože díky nim poprvé vydělal dostatek peněz na živobytí.

Ilustrace byly pro výstavu zvoleny záměrně, její autoři chtěli touto cestou přiblížit Jana Zrzavého a jeho tvorbu mladé generaci, protože Jana Zrzavý nebyl pouze malíř, ale také ilustrátor, podílel se na vzniku více než 60 knih.
Partnerem výstavy je Národní galerie.

Ladislav Langpaul, Jaroslav Šoupal, Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici
Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny