Nová budova Krajské knihovny Vysočiny ve fotografiích

Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny je u konce. Slavnostně byla zahájena v srpnu 2018, dokončena pak letos v létě. Krátce poté započaly práce na stěhování knihovního fondu, nejdříve ze skladů, později také z hlavní budovy knihovny na náměstí. Fond knihovny obsahuje statisíce knih, periodik, CD, DVD, her a mnoho dalších dokumentů, celkově je to více než 8 kilometrů dokumentů, práce na stěhování tak byly poměrně náročné.

V současné době probíhá nastavení výpůjčního systému, zprovoznění nových selfchecků, zprovoznění ICT – nových dotykových online katalogů, přeznačování knih, dodávka a instalování potřebného vnitřního vybavení a mnoho dalšího. Veškerou činnost bohužel znesnadňuje a opožďuje pandemie covidu. Všichni však doufáme a věříme, že situace bude natolik příznivá, že nám umožní knihovnu čtenářům a návštěvníkům otevřít v lednu 2021.

Jana Fialová, Petr Bobek, Krajská knihovna Vysočiny