Dva ročníky Čtenářského klubu

Potřeba knihy nejen číst, ale také si o nich povídat. To byl jeden z hlavních důvodů, proč v březnu roku 2019 začala Krajská knihovna Vysočiny pořádat pravidelný čtenářský klub.

Každý měsíc, vždy druhé pondělí, se tak na studovně začaly vést dlouhé diskuze na různá témata týkající se literatury. Za dobu necelých dvou let se jich vystřídala spousta a byla opravdu pestrá.

Vážná, humorná, o moderní literatuře, nebo o té, která sahá do hluboké minulosti, až k počátkům písemnictví.

Patrně nejzlomovějším ze všech setkání bylo to, které mělo slavného jmenovatele… nikoho menšího než Terryho Pratchetta. V září loňského roku jsme nemohli uvěřit, kolik nových účastníků nám tento velikán humoristické fantasy přilákal. Bonusem navíc pak je, že většina z návštěvníků nám zůstala věrná i pro setkání další.

Za dobu našeho čtenářského klubu přišly na přetřes namátkou zamilované májové knihy, knihy, ve kterých se cestuje, ať už od Jacka Kerouaca nebo Jacka Londona a dalších, literatura nejprve vydávaná jako samizdat nebo knihy s vánoční tematikou.

Při tomto setkání, na příkladu Dickensovy Vánoční koledy, se velmi obšírně řešila problematika překladů. Jak moc záleží na způsobu překladu a jak moc ho ovlivnilo (myšleno osekalo), v jaké době byla kniha u nás vydána. Což je mimochodem příkladně vidět i na překladech Danteho Božské komedie, jíž jsme na tuto otázku navázali o dva měsíce později.

Letos náš čtenářský klub, jako většinu veřejných akcí, ovlivnila koronavirová pandemie a vládní nařízení. Z původně zamýšlených jedenácti témat se nakonec uskutečnila o něco větší polovina. V dubnu jsme museli vynechat detektivky, následující měsíc zase literaturu pro ženy. Ladem zůstala ležet i válečná literatura a nedostalo se na listopadové a prosincové setkání se sci-fi literaturou.

I přes složitou a podivnou dobu jsme si ale mohli povídat o fantasy literatuře, literatuře středověké, rozebrat knihy Aleny Mornštajnové nebo jsme se pomyslně setkali s takovými titány jako Stephen King, Jára Cimrman či Bohumil Hrabal.

A na další zajímavá témata se mohou členové, kterými se mohou stát všichni, kteří vždy druhé pondělí v měsíci zavítají do Krajské knihovny Vysočiny, těšit.

S nadějí se díváme do roku příštího a doufáme, že knihy, které přečteme, neskončí posledním autorovým slovem kdesi v našich domovech a karanténách, ale že si o nich opět budeme moci „naživo“ v prostředí čtenářského klubu popovídat.

Petr Bobek, Jitka Jiráková, DiS., Krajská knihovna Vysočiny