Noc s Andersenem 2017

Již posedmnácté se letos konala Noc s Andersenem, akce, jejímž hlavním cílem je podpora dětského čtenářství a které se pravidelně účastní přes 1000 knihoven, škol a domů dětí. Na jedinou noc v roce se tyto prostory stávají pohádkovým a fantastickým světem určeným jen dětem. Ty tak mohou jednou za rok strávit v knihovně noc plnou tajemství, her a zábavy.

V letošním roce slaví naše knihovna 15leté výročí založení Krajské knihovny Vysočiny (2002); ve stejném roce se začala pořádat také Noc s Andersenem, a tak i letošní nocování bylo slavnostní, ve znamení patnáctky.

Pohádkovou Noc s Andersenem prožilo v Krajské knihovně Vysočiny letos 11 dětí z 5. třídy ZŠ a MŠ Herálec s paní učitelkou Ivetou Kloudovou a 4 knihovnicemi Dětského oddělení. Ústředním tématem noci byl Čtyřlístek a spisovatel Hans Christian Andersen.

Pestrý program pro malé noční návštěvníky začal v podvečer přivítáním se a rozdáním upomínkových triček vyzdobených speciálně na tuto nezapomenutelnou akci. Celý večer pojaly knihovnice jako tvůrčí a zábavný, záměrem bylo seznámit děti s procesem vzniku knihy, s rolemi nakladatele, spisovatele, korektora, ilustrátora a vyzkoušet si je formou hry na vlastní kůži. Nejdříve si děti prohlédly prostory knihovny, dostaly se i do oddělení, kde se samotné knihy zpracovávají, obalují, mohly si to i prakticky vyzkoušet.

Následovalo představení vzácného hosta dětem, naše pozvání na pohádkový večer přijala spisovatelka a překladatelka, PhDr. Markéta Hejkalová, která dětem přiblížila uměleckou profesi spisovatele. Bezmála dvě hodiny pak děti společně s paní spisovatelkou hravou formou tvořily literární dílo. Výslednou prací byla povídka nazvaná Míša na veletrhu, jejíž nedílnou součástí byla i ilustrace.

1 4

Literární dílo si zaslouží důstojnou prezentaci, a tak knihovna ve spolupráci s Knihkupectvím Vysočina zajistila dětem vhodný prostor a prezentace povídky se tak mohla konat v tamní kavárně. Jaké bylo pro děti překvapení, když tam na ně už čekal samotný pan Andersen, v podání Ing. Tomáše Holendy, který už téměř deset let přijíždí v rámci Noci s Andersenem za dětmi povídat a číst z knížek.

Nejdříve se děti dozvěděly o životě dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, o tom, jaké měl rodiče, dětství a čím chtěl být, poté předal Tomáš Holenda slovo dětem, protože byl velmi zvědavý, co vytvořily. Děti za krásnou práci moc pochválil a nemalý dík patřil také Markétě Hejkalové.

5

Po malém občerstvení následovala zpáteční cesta do knihovny, připojil se také pan Andersen. V knihovně na děti čekalo už další překvapení večera, a to povídání o životě včel s Ing. Ondřejem Živným. Samotnému povídání předcházelo přečtení příběhu z Čtyřlístku pod názvem Včelí námluvy, o které se postaral pan Andersen. Během celého večera se děti posilňovaly dobrotami z pekárny společnosti Vilém, která nám poskytla sponzorský dar.

V průběhu večera děti také kreslily pohlednice, které odrážejí jejich zážitky z knihovní noci. Malování je bavilo, pohlednice se jim moc povedly a poputují na významná místa.

3

Na dobrou noc dětem četl pan Andersen ještě pohádky a pohádková noc pro děti i knihovníky skončila kolem druhé hodiny ranní.

2

Na rozloučenou dostali nocležníci upomínkové předměty od Krajské knihovny Vysočiny a pamětní listy. Už nyní se všichni těšíme na 18. ročník Noci s Andersenem, který připadne na pátek 30. 3. 2018.

Za Dětské oddělení KKV Bc. Dagmar Švejdová