Pobočka Horní Kosov rozšířila svoje prostory

Městská knihovna provozuje na území města Jihlavy tři pobočky – Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. Posledně jmenovaná a zároveň nejmladší z poboček byla otevřena v ulici S. K. Neumanna 22 v roce 2013 a její služby jsou určeny široké veřejnosti. Kromě půjčování knih a časopisů poskytuje referenční a kopírovací služby, veřejný internet a připravuje obsáhlou nabídku vzdělávacích a informačních pořadů pro základní a mateřskou školu. Profiluje se také jak místo setkávání obyvatel zdejší lokality a výrazně se orientuje na organizaci komunitních aktivit.

V průběhu let se významně rozšířila nabídka vzdělávacích, kulturních a volnočasových pořadů, která oslovuje návštěvníky všech věkových kategorií, kteří si velmi rychle cestu do knihovny našli. Rostoucí zájem o služby knihovny a zvyšující se počty návštěvníků však postupně vedly k tomu, že velikost prostor knihovny přestala stačit pro kvalitní zajišťování služeb a pořádání všech akcí.

V loňském roce se uvolnily prostory sousedící s pobočkou a díky vstřícnému přístupu zřizovatele je knihovna získala do pronájmu. Jednoduchou stavební úpravou byly oba prostory propojeny a celková užitná plocha se zdvojnásobila. Letos dostala knihovna nové interiérové vybavení a těší se na svoje návštěvníky.

PhDr. Jarmila Daňková, ředitelka Městské knihovny Jihlava