Zkušenosti ze zahraničních knihoven: návštěva knihovny Biblioteca Universitaria Alessandrina v Římě

V rámci programu Erasmus+ Staff Mobility for Training jsem využila jedinečné možnosti vycestovat do slunné Itálie. „Domovskou“ se pro mě na týden stala historická knihovna v centru Říma.

Řím ve zkratce

Vedle pracovních povinností se našel čas i na prohlídku města. Aby ne, přece by to byla velká škoda. Vždyť Řím, „Věčné město“, je hlavní město Itálie ležící na řece Tibeře. Je také největší italské a čtvrté nejlidnatější město Evropské unie. Město, jež je mimořádně bohaté na umělecké a historické památky, bylo založeno před více než 2 700 lety a po staletí bylo hlavním městem Římské říše, nejmocnější evropské mocnosti starověku.

Knihovna Biblioteca Universitaria Alessandrina v Římě

Knihovna byla založena v roce 1667 papežem Alexandrem VII jako knihovna Univerzity Studium Urbis, což byla vůbec první univerzita v Římě, již nechal vystavět v roce 1303 papež Bonifác VIII.

V roce 1670 byla knihovna zpřístupněna široké veřejnosti s celkovým počtem 35 tisíc titulů knihovního fondu. Knižní dary pocházely od významných italských představitelů. Knihovní fond tvořily také duplikáty z Vatikánské apoštolské knihovny, jedné z předních knihoven světa, a taktéž nechyběly soukromé, posmrtně darované sbírky knih, tzv. „Libreria impressa“, od vévodů provincie Urbino.

V roce 1935 byla knihovna přestěhována do dnešních prostor v budově rektorátu, v kampusu Univerzity Sapienza (oficiálně: Sapienza – Università di Roma) na náměstí Aldo Moro.

Jedná se o veřejnou knihovnu spadající od roku 1975 pod Ministerstvo kultury. Je příjemcem regionálního povinného výtisku (regionu Lazio). Fond tvoří převážně dokumenty zaměřené na literaturu, historii a právo. Knihovna má ve svých skladech uloženo přes milion titulů, z toho 452 tvoří rukopisy, 673 inkunábule a přes 15 tisíc titulů pochází z 16. století. Najdeme zde nejen monografie, ale také časopisy, mapy, autobiografie, dopisy a kresby.

Při vstupu do knihovny si uživatelé musí uložit své batohy nebo tašky do skříněk. Pro vstup do knihovny je nutná registrace, která je však zdarma. Registrovat se může osoba starší 16 let. S použitím uživatelské karty (carta d´entrata) pak mohou čtenáři vstoupit přes turniket do prostor knihovny. Jsou jim k dispozici 4 studijní sály. Jeden sál je určen ke studiu multimediálních a audiovizuálních dokumentů, 3 samostatné sály jsou určeny pro prezenční studium knih uložených ve volném výběru a jeden menší sál slouží ke studiu zvlášť cenných dokumentů. Tyto dokumenty jim pracovníci knihovny na požádání přinesou ze skladů. Sklady se rozprostírají ve 3 rozlehlých podlažích. Zvlášť cenné a významné knihy jsou navíc uzamčené v kovové kleci. Ty vůbec nejstarší a nejcennější dokumenty jsou dostupné pouze pro badatele a jsou uložené ve speciálních místnostech s odpovídajícími podmínkami pro jejich uskladnění.

V knihovně se na stejném podlaží, kde jsou všechny studovny, nachází i menší výstavní sál a pracoviště akvizice, katalogizace, meziknihovní výpůjční služby (knihovna neposkytuje mezinárodní meziknihovní výpůjční službu) a pracovna speciálních fondů. V druhém patře se nalézají kanceláře administrativy, ředitelky knihovny, dále místnosti, ve kterých jsou uloženy právě speciální dokumenty. Další tři podlaží jsou určena pro již zmiňované sklady knihovního fondu. Na chodbách knihovny je vystaven historický lístkový katalog.

Knihovna je otevřena od pondělí do pátku, a to od 8:30 do 19:30, v sobotu pak od 8:30 do 13:30 a využívá OPAC katalog SBN.

Stručně o OPAC katalogu SBN

OPAC katalog SBN (Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale) je zároveň národním souborným katalogem, do kterého přispívá dalších 53 paměťových katalogů. Katalog je dostupný v italském a anglickém jazyce a je spravován Národním institutem pro tvorbu souborného katalogu (ICCU = Instituo Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche) spadajícího pod Ministerstvo kultury.

Katalog SBN používá ke svému řízení open source softwarový systém Apache Lucene/SOLR. Pro dálkové prohledávání je využíván standardizovaný aplikační protokol Z39.50.

K 8. květnu 2017 obsahoval 16 313 941 bibliografických záznamů, pro tvorbu bibliografického popisu využívají katalogizátoři formát UNIMARC. Nová katalogizační pravidla RDA jsou již však přeložena do italštiny a připravena ke „spuštění“.

Katalog je možné stáhnout a prohlížet pomocí aplikace na chytrých telefonech a tabletech.

Mgr. Denisa Illíková, Ostravská univerzita v Ostravě

Použitá literatura

Biblioteca Universitaria Alessandrina. Oficiální webové stránky [online]. 2008 [cit. 2017-05-03]. Dostupný z: http://www.alessandrina.librari.beniculturali.it/

Instituto Centrale per il Catalogo Unico: delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche. Oficiální webové stránky [online]. © 2010 [cit. 2017-05-09]. Dostupný z: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/

OPAC SBN: Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Oficiální webové stránky [online]. © 2010 [cit. 2017-05-10]. Dostupný z: http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp