Slavnostní křest leporela

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny uspořádalo ve středu 8. března 2017 slavnostní křest leporela pod názvem Havlíčkův Brod – Pověsti 2, vydaného Krajskou knihovnou Vysočiny.

Akce se konala v sále Staré radnice za účasti spisovatelky Petry Braunové a ilustrátorky Barbory Botkové. Kromě pozvaných dospělých hostů byli přítomni i žáci 5. A ze ZŠ V Sadech.

Starosta města, Mgr. Jan Tecl, MBA, křtí leporelo vystřelovací konfetou.

Starosta města, Mgr. Jan Tecl, MBA, křtí leporelo vystřelovací konfetou.

Autorky při té příležitosti seznámily přítomné s tím, jak vznikla jejich spolupráce, přiblížily samotný tvůrčí proces leporela. Jedná se již o druhý díl, první díl pod názvem Havlíčkův Brod – Pověsti 1 vyšel v roce 2009 a vytvořila jej spisovatelka Petra Braunová s ilustrátorem Milanem Starým.

V leporelu je formou komiksu zpracováno celkem 7 pověstí z dávné brodské historie: O Bělohradu, O založení stříbrných dolů, O zvonu Vilém, O Kašičkovském domě, O Trčkově knize a paní Trčkové, O domu U Kozlíčků a O založení gymnázia.

Leporelo bylo vydáno v nákladu 1000 kusů a bude jej, stejně jako první díl, možné získat jako odměnu při různých akcích a soutěžích Dětského oddělení brodské knihovny.

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Jana Fischerová, CSc., při krájení dortu.

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Jana Fischerová, CSc., při krájení dortu.

K této slavnostní příležitosti nechala knihovna upéct speciální dort s obrázky z leporela a kmotři leporela pokřtili komiks vystřelovací konfetou. Všichni zúčastnění dostali nové leporelo a zároveň si jej mohli nechat od autorek i podepsat.

V nadcházejících jarních měsících budou pověsti ozkoušeny i v praxi, neboť Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádají tematický vzdělávací program pro děti ze základních škol. Putovat se bude po stopách brodských pověstí právě z druhého dílu leporela a průvodci budou pracovníci muzea.

Dagmar Švejdová, Krajská knihovna Vysočiny