Krajská knihovna Vysočiny v době pandemie koronaviru

Když do České republiky vtrhla koronavirová epidemie a opatření se kvůli riziku nákazy postupně zpřísňovala, bylo to právě v období Března – měsíce čtenářů, přesněji v jeho polovině, akce tedy byly v plném proudu, novinky a služby poskytované právě v tomto měsíci rovněž, a ze dne na den jsme se dostali do stavu, jaký jsme doposud nezažili, a nikdo netušil, jak dlouho bude trvat.

První dny byly velmi hektické, rušili jsme velké množství akcí, upřesňovali informace na webu, prodlužovali čtenářům výpůjční lhůty, aby jim nenabíhaly pokuty, rozesílali jim infomaily, aby byli informovaní o stavu věcí, to vše s tím, že další týden bylo vše opět jinak. Zároveň jsme přemýšleli, co můžeme v době zavření knihovny pro čtenáře udělat, jaké služby jim nabídnout. Do popředí se tak více než jindy dostaly online služby, které může čtenář využívat na dálku, v pohodlí domova. V nabídce knihovny jsou jak databáze určené k poslechu hudby (hudební databáze Naxos Music Library obsahuje desetitisíce CD, statisíce skladeb a množství dalších zajímavých informací.), tak ke studiu (multidisciplinární databázi Ebscohost, která disponuje tisíci plných textů a abstraktů indexovaných časopisů, a katalog historických fondů Kramerius, který obsahuje digitalizované dokumenty tisků a rukopisů vzniklých po roce 1800), samozřejmostí jsou pak pro všechny registrované čtenáře e-knihy. Ty jsou stabilní součástí nabídky knihovny a patří k vyhledávanému artiklu ze strany čtenářů, v době uzavření knihovny však o ně zájem rapidně vzrostl. Z toho důvodu jsme navýšili počet výpůjček ze 4 na 10. Čtenáři mohou využít hned dvou portálů, zprostředkovávajících e-knihy, a to eReading-Palmknihy a Flexibooks. V nabídce jsou tisíce titulů včetně bestsellerů.

Protože vlastníme 3D tiskárnu, rozhodli jsme se na konci března připojit k dalším institucím, které vyrábí ochranné pomůcky pro zdravotníky, a pomoci tak touto cestou. Tiskli jsme komponenty na výrobu štítů pro zdravotníky a pracovníky dalších profesí v 1. linii, kteří byli v této době vystaveni zvýšenému riziku nákazy. Komponenty námi vyrobené pomohly v Nemocnici Havlíčkův Brod a Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.

Na konci dubna se situace ohledně koronaviru zklidnila natolik, že bylo možné knihovny opět otevřít, samozřejmě za dodržování velmi přísných opatření. 27. dubna jsme tak po více než 6 týdnech znovu otevřeli, ne však v plném rozsahu a standardu, na jaký jsou čtenáři a návštěvníci zvyklí. Zpočátku byla otevřena jen Oddělení pro dospělé čtenáře a Dětské oddělení, a to pouze pro vyzvednutí předem objednaných dokumentů, volný pohyb po odděleních možný nebyl. Také provozní doba byla zkrácena – otevřeno bylo do 16:00. Všechny výpůjčky, které čtenáři vraceli, putovaly nejdříve do 3denní karantény, pro kterou byla vyhrazena speciální místnost, teprve po uplynutí této lhůty byly z konta čtenáře odečteny a vráceny na svá místa. Čtenáři museli (a stále musí) při vstupu do knihovny dodržovat daná hygienická opatření – nosit roušku, používat dezinfekci, udržovat rozestupy ad. Nutno říct, že omezení přijali čtenáři bez výhrad, měli pro tuto situaci pochopení, byli rádi, že je otevřeno a po dlouhé pauze si konečně můžou opět půjčovat něco nového na čtení.

O 2 týdny později, 11. května, jsme díky bezproblémovému provozu mohli přistoupit k prvním uvolňovacím opatřením – zprovoznili jsme opět biblioboxy, které byly po celé předchozí období uzavřené, a zpřístupnili jsme celá Oddělení pro dospělé čtenáře a Dětské oddělení, takže čtenáři se od této doby mohli volně pohybovat po odděleních a vybírat si tituly přímo v regálech. 25. května k již otevřeným oddělením nově přibyla čítárna a m-centrum. Finálně jsme 1. června otevřeli i zbývající oddělení, k tomuto datu tak byla zprovozněna celá knihovna. Zároveň jsme přistoupili k pozvolnému pořádání akcí. V červnu jsme tak realizovali Čtenářský klub, cestopisnou přednášku o Maroku a představení projektu LiStOVáNí Bitevní pole. Všechny pořady proběhly bez nejmenších potíží, a hlavně za hojné účasti diváků, což nás velmi potěšilo, stejně jako slova, že se jim po akcích stýskalo. Zatím posledním opatřením, zavedeným 15. června, bylo zrušení karantény pro knihy.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny