Jihlavská knihovna v době nouzového stavu

Pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní a bezpečnostní opatření nás všechny postavila do zcela nové, nikdy předtím nepoznané situace. Po dobu uzavření knihovny jsme se stejně jako ostatní snažili jednak nastavit činnosti tak, abychom zaměstnance při dodržení doporučených opatření co nevíce ochránili před možnou nákazou a jednak smysluplně využili čas bez čtenářů pro zajištění nejrůznějších prací.

Na začátku nouzového stavu se naše studovna proměnila v improvizovanou dílnu a pro dobrovolnické centrum a další zájemce jsme ušili víc než 400 roušek. V průběhu dalších týdnů byla provedena důkladná aktualizace knihovních fondů a plánovaná revize části fondu v hlavní budově. Knihovnice se věnovaly přípravě nových programů, úklidu a třídění materiálů a studiu aktuálních knihovnických témat.

Podařilo se zajistit výmalbu prostor v hlavní budově a další opravné práce, které byly původně připraveny na léto. Rozběhla se rovněž poslední etapa opravy střechy na hlavní budově knihovny. Pobočka Horní Kosov se v loňském roce rozšířila o nové prostory a ty byly v průběhu uzavření knihovny vybavovány novým interiérovým zařízením.

Téměř po celou dobu uzavření knihovny byl v provozu bibliobox a vrácené knihy byly pečlivě dezinfikovány a odkládány do karantény.

Na našich webových stránkách a facebooku knihovny jsme zpřístupnili odkazy na možnosti půjčování e-knih a dostupné elektronické zdroje. Registrovaní čtenáři, kteří využívali službu půjčování e-knih prostřednictvím portálu Palmknihy, si mohli vypůjčit najednou čtyři e-knihy namísto dvou. Průběžně jsme také odpovídali na řadu dotazů našich uživatelů.

PhDr. Jarmila Daňková, ředitelka Městské knihovny Jihlava