Místní knihovna v Dobré Vodě

Úvodem ke článku
V druhém letošním čísle KZV za okres Žďár nad Sázavou představujeme Místní knihovnu v Dobré Vodě. Obec se nachází necelých 25 km od Žďáru blízko Křižanova, má 374 obyvatel a je zde mateřská i základní škola. Knihovna je umístěna v podkrovní místnosti budovy obecního úřadu, navštěvuje ji 60 čtenářů, z nichž je téměř 20 dětí. Velikost vlastního fondu je přes 1 200 knihovních jednotek. Paní knihovnice Marcela Drápelová pravidelně doplňuje knihovní fond výpůjčkami z výměnného fondu Knihovny M. J. Sychry, připravuje pro své čtenáře zajímavé akce a aktivity. Z nich například můžeme vyzdvihnout pořádání turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“, které zde má již mnohaletou tradici. Více o knihovně v Dobré Vodě na https://dobravoda.knihovna.info a stránkách obce https://www.obec-dobravoda.cz/.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS. Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

K naší obci knihovna určitě patří, již v roce 1902 zde byla založena školní knihovna, do které bylo prvních 32 knih darováno Knihtiskárnou benediktinského řádu v Rajhradě. V roce 1923 byla zřízena obecní knihovna s 24 knihami darovanými ministerstvem školství. Postupně se rozrůstala, ale zároveň se i vyřazovalo – v roce 1949 34 knih, především spisů Vlasty Javořické, v roce 1968 politická literatura z padesátých let. Knihovníků se zde vystřídalo několik, od místních učitelů až po současnou knihovnici, kterou jsem od roku 2008 já.

Knihovna nadále funguje velmi dobře, velkou zásluhu na tom má možnost půjčování a neustálé obměňování nových knih z knihovny ze Žďáru nad Sázavou. Kdybychom půjčovali jen knihy, které máme, to už by je ti naši stálí čtenáři měli dávno přečtené a nebylo by co jim nabídnout.

V Dobré Vodě máme základní školu pro děti do páté třídy, ve školní družině paní učitelku, která vystudovala knihovnictví, takže se mi s nimi velmi dobře spolupracuje. Zvu je do knihovny, kde jim připravím čtení z nějaké zajímavé dětské knížky. Přečteme si vždy ukázku, a když se dětem příběh zalíbí, knihu si půjčí a nebo si vyberou nějakou jinou, a hlavně přijdou do knihovny i jindy než jen právě s družinou a z toho mám pak velikou radost. Teď mám i spolupracovníka, který vymýšlí různé tvoření v rámci návštěvy, což děti moc baví a jsou nadšené. Připojili jsme se i k celostátní akci „Pasování prvňáčků na čtenáře“.

A protože jezdím v rámci SKIP na setkání „Co venkovské knihovny umějí o mohou“, vím, že knihovna v dnešní době není už jen o půjčování knih. I když těm vyhodnoceným knihovnám se rovnat nemůžeme, snažím se pořádat různé besedy, setkání a další zajímavé akce. Pořádáme turnaj v oblíbené stolní hře Člověče, nezlob se, letos už bude sedmý ročník. Bývá tak 20 hráčů, ale všichni, kdo přijdou, jsou spokojeni a mají radost ze hry – ať jsou malí nebo velcí. Každý rok pořádám zájezd na divadelní představení do Horáckého divadla v Jihlavě, kterého jsem nadšený obdivovatel. Měli jsme zde pana Kreibicha, kterému se říká „pan babička“, protože sbírá výtisky knížek Babička od Boženy Němcové, věštkyni z Velkého Meziříčí, letce také odtud, měla jsem pozvanou spisovatelku Simonu Monyovou, ale ta už za námi bohužel přijet nestihla, čest její památce.

Marcela Drápelová, Místní knihovna v Dobré Vodě