Žďárský zámek čeká festival dětské knihy

Víkend 22. a 23. května bude žďárský zámek určen malým čtenářům, ale také jejich rodičům a všem, kteří rádi čtou, hrají si a rádi se baví. Knihovna Matěje Josefa Sychry zde totiž v prostorách bývalého muzea knihy pořádá Festival.KnihZdar.cz.

„Festival je zaměřen na dětskou knihu. Pozvání přijala dvacítka vydavatelů, kteří budou prezentovat to nejlepší, co současná dětská literatura nabízí. To byl také náš záměr, nabídnout dětem a jejich rodičům nabídku toho, co si mohou přečíst, zorientovat se v nabídce knih pro děti,“ říká ředitel pořádající žďárské knihovny Roman Kratochvíl. Mimo knihy pro děti budou k vidění i různé hry, knihy pro Albi tužky, učebnice, anglicky psané knihy pro děti, nebo třeba dřevěné hračky.

V rámci knižního veletrhu je připravený na žďárském zámku i doprovodný program. Na oba dva dny má připraveny tvořivé dílny paní Formánková, kterou znají návštěvníci žďárské knihovny. V pátek děti pobaví se svým vystoupením Kejklíř Vojta. „V sobotu hned od rána začneme s Maňáskovým divadlem Navlnce, pokračovat bude tvořivá dílna s autorským čtením ELMAVIA a po obědě se pak děti i dospělí mohou těšit na hrací odpoledne Tajuplný svět deskových her Jiřího Šebesty,“ dodal Kratochvíl.
Součástí veletrhu bude i páteční program pro školní třídy, odpoledne čekají kantory a knihovníky tři přednášky odborného bloku věnovaného čtenářské gramotnosti.
Informace včetně harmonogramu a přihlášek a seznamu vystavovatelů je možné najít na webových stránkách: http://festival.knihzdar.cz/
Vstupné na oba dva dny je 30 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma.
Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel Knihovny M.J. Sychry, Žďár nad Sázavou

[Program (pokud bude místo). Čerpáno z webových stránek.] Pro veřejnost:
pátek 22. 5. 2020
14.00-17.00 Výtvarná dílna paní Formánkové
16.00-17.30 Kejklířské vystoupení Kejklíře Vojty
sobota 23. 5. 2020

10.00-11.00 Maňáskové divadlo Navlnce – Pošťácká pohádka
11.00-12.00 ELMAVIA – tvořivá dílna s autorským čtením
14.00-17.00 Výtvarná dílna paní Formánkové
15.00-18.00 Jiří Šebesta – Tajuplný svět deskových her
přednáška + dílna + hrací odpoledne
Program je v přípravě, změna programu vyhrazena.
Pro odbornou veřejnost
(pro pedagogy, nutné se přihlásit předem):

15.00
Ludmila Chudobová: Bordelář a Překlep
Můžete se těšit na dvě modelové čtenářské lekce s prvky tvořivosti, humoru a relaxace lehce využitelné v hodinách českého jazyka na prvním i druhém stupni, které zábavnou formou podpoří fantazii a předvídání u dětí při práci s poezií i prózou. Vyzkoušíme prakticky ověřený postup práce s básnickými pojmy a ilustracemi. S sebou si odnesete několik praktických postřehů pro práci s textem během přípravy žáků na dětský sólový přednes.

(Mgr. Ludmila Chudobová učí na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní. Je lektorkou Tvořivé školy. Do hodin českého jazyka zařazuje pravidelně dílny čtení už více než 10 let. Aktivně se podílí na přípravě projektů zaměřujících se na čtenářskou a finanční gramotnost. Její žáci slaví úspěchy na přehlídkách dětských sólových recitátorů.)

16.00
Alena Horská: Čtení s nečtenáři
Seminář je určen pro ty, kteří pracují s dětmi – nečtenáři nebo začínajícími čtenáři. Společně si vyzkoušíme několik možných způsobů, jak pracovat s knihami a texty. Budeme se zamýšlet nad rozdíly při „čtení dětem“ a „čtení s dětmi“ a vzájemně si vyměníme tipy na zajímavé knížky pro děti.

(Mgr. Alena Horská učí na ZŠ v Dobroníně u Jihlavy, již dlouhá léta se věnuje ve své výuce Dílně čtení. Je lektorkou RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Se svými kolegy vytváří spoustu projektů pro celý 1. stupeň i pro celou školu.)

17.00
Veronika Peslerová: Dětské knihy a čtenářství
Kde nacházet a vyhledávat kvalitní literaturu pro děti a mládež? Jak se orientovat v nepřeberném množství knižní produkce? Zajímavé knižní počiny posledních let. Ukázka básnických, naučných i beletristických knih, které lze velmi dobře využít při práci (nejen) na 1. stupni ZŠ (popř. i pracovní listy přímo k těmto knihám). Ukázka knih inspirujících k tvořivému psaní.

(Mgr. Veronika Peslerová vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Několik let pracovala jako vedoucí dětského oddělení, poté jako ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Momentálně je na rodičovské dovolené se čtyřmi dětmi, nejstaršího syna vyučuje doma v rámci domácího vzdělávání (5. třída). Absolventka základního i pokračujícího kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Lektorka kurzů a workshopů v oblastech: dětské čtenářství, literatura pro děti a mládež, kritické myšlení. Autorka inspiračního blogu: https://pesleri.blogspot.com.)

Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou