Knihovnická slavnost 2019

20. listopadu 2019 jsme již poosmnácté oceňovali záslužnou práci knihovníků obecních knihoven v Kraji Vysočina.

Pozvání na slavnost přijali a ocenění předávali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová, starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, místostarosta města Havlíčkův Brod Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod Vladimír Slávka, místostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal, ředitel Knihovnického institutu při Národní knihovně ČR Vít Richter, spisovatelka, překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta Hejkalová a Jitka Hanáková ze Sdružení místních samospráv ČR.

Knihovny se dlouhodobě mění na příjemná a oblíbená místa, komunitní centra, kde se děti i dospělí setkávají a tráví spolu příjemné chvíle, instituce poskytující celoživotní vzdělávání.

To vše ale není možné bez podpory jejich zřizovatele – obecního úřadu, proto poděkování náleží nejen knihovníkům, ale i představitelům obce.
Při hodnocení jsme vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Oproti předchozím letům, kdy jsme udělovali titul Knihovna Vysočiny, bychom chtěli více upozornit a vyzdvihnout osobnost toho, kdo má na činnosti knihovny zásadní podíl, tedy knihovníka. Rozhodli jsme se tedy ocenit nejlepší knihovnice a knihovníky kraje titulem Knihovník Vysočiny 2019.

Zároveň jsme Čestným uznáním za dlouholetou knihovnickou činnost poděkovali knihovníkům, kteří se této profesi obětavě věnují i několik desítek let.
V neposlední řadě hodnotíme i webové prezentace knihoven včetně jejich profilů na sociálních sítích.

V letošním roce titul Knihovník Vysočiny 2019 získali:
Lucie Jadrná, Obecní knihovna ve Stříbrných Horách (okres Havlíčkův Brod)
Jana Voříšková, Místní knihovna v Plandrech (okres Jihlava)
Katarína Truplová, Místní knihovna v Rynárci (okres Pelhřimov)
Monika Navrátilová, Místní knihovna v Koutech (okres Třebíč)
Lucie Knoblochová, Místní knihovna Velké Janovice (okres Žďár nad Sázavou)

Čestné uznání za dlouholetou knihovnickou činnost získali:
Marie Culková, knihovnice Místní knihovny Petrkov (okres Havlíčkův Brod)

Štefan Gubáni, Místní knihovna v Janštejně (okres Jihlava)
Radka Cimbůrková, Místní knihovna Obrataň (okres Pelhřimov)
Marie Venhodová, Místní knihovna v Bolíkovicích (okres Třebíč)
Zdeňka Prosecká, Knihovna Věcov (okres Žďár nad Sázavou)

Tradičně vyhodnocujeme i knihovnu s nejlepší webovou stránkou – s nejvyšším počtem bodů zvítězil web Místní knihovny v Číměři (okres Třebíč), pod vedením knihovnice Michaely Láníkové – https://www. knihovnacimer.cz.
Stejná knihovna už také dvakrát získala ocenění Knihovna Vysočiny, letos navíc obdržela v krajském kole soutěže Vesnice roku za svoji aktivitu Diplom za práci s mladými čtenáři a v celorepublikové facebookové soutěži pořádané Svazem měst a obcí ČR „Knihovna jinak“ 2. místo.

Každým rokem probíhá v týdnu knihoven v Zrcadlové kapli Klementina vyhlašování nejlepších knihoven republiky v několika kategoriích. V té hlavní kategorii – Základní knihovna – letos zvítězila Místní knihovna ve Větrném Jeníkově. Cenu si z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka převzaly knihovnice Eva Šamánková a starostka Martina Lisá. Za sedmnáctiletou historii soutěže má Kraj Vysočina už 4 vítězné knihovny a je tak nejúspěšnějším krajem v celé České republice.

Mgr. Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny