Slavnostní křest knihy Hejkal se nesmí bát

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhl v Kavárně Hejkal slavnostní křest knihy Hejkal se nesmí bát. Celému aktu předcházela stejnojmenná výtvarná soutěž, které se děti mohly zúčastnit od 10. dubna do 1. července 2019.  Své ilustrace netvořily nahodile, ale jako podklad povídky spisovatelky Markéty Hejkalové, která text vymyslela právě pro tuto soutěž. Účastníky byli jak jednotlivci, tak i celé školní kolektivy a také věkové rozpětí bylo široké; nejmladšímu soutěžícímu byly v době soutěže 3 roky, nejstaršímu pak 15.

Do 1. července se na dětském oddělení sešlo 187 ilustrací, do připravované knihy jich následně bylo vybráno 85. Knihu slavnostně pokřtily ředitelka knihovny Jitka Hladíková a spisovatelka Markéta Hejkalová. Spolu s křtem byla v Kavárně Hejkal zahájena i výstava ilustrací, které se v knize objevily. Knihu Hejkal se nesmí bát je možné si půjčit na Dětském oddělení Krajské knihovny Vysočiny.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny