V knihovně bylo Sychravo!

Již podruhé proběhl v listopadu v knihovně Matěje Josefa Sychry malý podzimní festival Sychravo. Akce s názvem spojujícím jméno místního literárního obrozence se studeným podzimním počasím přivítala návštěvníky všech věkových skupin. Odpoledne si na dětském oddělení děti vytvořily záložku do knihy ve tvaru čajového sáčku a vyzkoušely si deskové hry, které knihovna nově nabízí k vypůjčení. V letní čítárně (vnitřní dvorek knihovny) se mezitím rozhořel oheň a zájemci si mohli opéct špekáček či zahřát se u horkého čaje. Posezení na dvorku u ohně se neslo ve veselém duchu, především dětem se táborová atmosféra moc líbila a odcházelo se až za tmy. Na sychravý podvečer bylo připraveno čtení ze Žďárské kroniky, která je k dispozici v digitální podobě na stránkách knihovny. Během setkání zaznělo několik vybraných úryvků z kroniky, které přednesli jak zaměstnanci knihovny, tak místní pamětníci. Čtení bylo doprovázeno hudebním doprovodem na klavír a flétnu. Knihovna tento malý festival poprvé uspořádala loni, aby zpříjemnila obyvatelům Žďáru dlouhá podzimní odpoledne. Letos na tradici navázala a zdá se, že zájem veřejnosti o akce tohoto typu stoupá. V knihovně je zkrátka legrace!

Mgr. Kateřina Hošková, Oddělení pro dospělé čtenáře, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou