Rekonstrukce knihovny ve Velkém Beranově

O tom, že dobrý vztah mezi knihovnou a zřizovatelem je základem pro fungování každé knihovny, svědčí Velký Beranov. Místní knihovna v letošním roce dostala nové vybavení a proměnila se v krásný a moderní prostor.

S rekonstrukcí se začalo v lednu letošního roku, přičemž ještě v té době se půjčovaly knihy a až v únoru a březnu byla knihovna uzavřena úplně. Mezi dvěma místnostmi se musely probourat stěny, bylo instalováno nové osvětlení, položena nová podlaha, nakonec se prostory zařizovaly. Sama knihovnice pak musela zbavit místnost stavebního prachu a zařadit do regálů celý fond.

Kromě nových regálů knihovna dostala i nové stoly a menší stolečky, u kterých si zejména dětští čtenáři mohou sednout na barevné sedáky, přečíst si knihu a odpočinout si.

Knihovna na své čtenáře čeká každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. Průměrně vypůjčí 4000 titulů ročně. Po celý rok pořádá nejrůznější akce, setkání se spisovateli nebo s místními umělci.

Co se týče historie, není známo, kdy přesně byla knihovna založena, ani jméno jejího prvního knihovníka. Obecní kronika uvádí pouze to, že s půjčováním knih se začalo 14. 11. 1955. K tomu současná knihovnice Věra Tomková od pamětníků zjistila, že knihovna byla umístěna v přízemí budovy školy a knihy byly uloženy v několika skříních.

Nové umístění na dnešním obecním úřadu (kde je dodnes) našla knihovna 1. 9. 1963. Věra Tomková začala dělat knihovnici v roce 1976. Když k tomu připočítáme roky, které strávila v místní školní knihovně, vyjde její dosavadní služba na číslo přesahující neuvěřitelných padesát let.

Knihovna i její knihovnice byly také několikrát oceněny. V říjnu 1984 získala Věra Tomková čestné uznání za dlouholetou a obětavou činnost. O rok později bylo celé knihovně uděleno uznání za mimořádné výsledky aktivity veřejných knihoven.  A naposledy v loňském roce byla Věra Tomková oceněna na Malé knihovnické slavnosti, pořádané Krajskou knihovnou Vysočiny.

 

Petr Bobek, Krajská knihovna Vysočiny