Obecní knihovna Ořechov

Úvodem ke článku
Další vybranou knihovnou, spadající do bývalého okresu Žďár nad Sázavou, je Obecní knihovna v Ořechově. Obec se nachází asi 30 km směrem na Velkou Bíteš a má téměř 320 obyvatel, z nichž knihovnu navštěvují téměř čtyři desítky. Paní knihovnice, Lucie Komínková, která ve své funkci působí od r. 2016, mimo jiné velmi pěkně spolupracuje i s místní mateřskou školou a pořádá pro malé návštěvníky zajímavé programy. Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, velikost vlastního fondu je téměř 2500 knihovních jednotek a 2x do roka je zpestřen knihami z výměnného fondu Knihovny M. J. Sychry. Více o knihovně v Ořechově na https://orechov.knihovna.info a stránkách obce https://www.orechov-ronov.cz/knihovna.
Bc. Veronika Čtveráková, DiS., Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Obecní knihovna Ořechov
Milí čtenáři, jsem velice ráda, že vám mohu představit Obecní knihovnu Ořechov. Pevně věřím, že si díky tomuto článku utvoříte obraz o naší malé, ale přesto útulné knihovničce ve vesnici Ořechov a její místní části Ronov.

Na úvod mi dovolte pár slov z historie naší knihovny. Z dostupných kronik máme k dispozici záznam z roku 1974, kdy se místní lidová knihovna nacházela v budově místní ZDŠ Ořechov a funkci knihovníka zastával tamní ředitel, pan Němeček. Na sklonku téhož roku bylo v knihovně 921 svazků a z knihovny v Křižanově bylo na doplnění zapůjčeno 300 – 400 svazků. Za rok 1975 bylo evidováno 41 čtenářů a 1810 výpůjček.

Po dostavbě kulturního domu byla knihovna přestěhována do prvního patra vedle sídla současného obecního úřadu a zde se nachází dodnes. V 90. letech byl zaznamenán velký úbytek registrovaných čtenářů, v průměru 20. Postupem let čtenářů přibývalo a v letošním roce už se nacházíme na čísle 40 a neztrácím naději, že tento počet bude i nadále narůstat. Za rok 2018 jsem evidovala 516 výpůjček. Výpůjční dobu máme každou sobotu vždy od dvou do tří hodin odpoledne.
Jelikož byly předchozí generace ke čtení knih vedeny automaticky, tak i do knihovny chodí tito čtenáři pravidelně, čemuž jsem neskonale ráda. Ale zastávám názor, že v dnešní ,,elektronické“ době je třeba ke knihám vést především ty nejmenší. Ve své funkci, kterou zastávám již třetím rokem, se v první řadě zaměřuji na budoucí maturanty, a právě na naše nejmladší čtenáře.

V naší knihovně bylo třeba doplnit povinnou maturitní četbu, v tomto směru následuji svoji předchůdkyni a dle finančních možností fond každoročně rozšiřuji. A co s těmi nejmenšími? Jsem velmi ráda, že paní ředitelka z Mateřské školy Ořechov, Mgr. Bohdana Musilová, v rámci projektu Celé Česko čte dětem, jednou do roka zavítá i s dětmi z mateřské školy za mnou do knihovny. Pro děti mám vždy připravenou pohádku, kterou předčítám, a poté mi děti na památku namalují obrázky, které si později v knihovně vystavuji. Například v letošním roce jsme četli pohádku O Smolíčkovi a dětem se velmi líbila. Paní ředitelka vždy vybere pro děti knihu, kterou si vypůjčí na čtení do školky. Už se velmi těším na jejich další návštěvu.

Na jaře letošního roku se mi naskytla jedinečná příležitost uspořádat autorské čtení pro děti. V rámci projektu MA21 měla naše knihovna v měsíci červnu tu čest přivítat pana Davida Řezaninu, autora pohádkové knihy Damídci, který byl tak laskavý a přijel našim dětem přečíst ze své knihy malou ukázku. Děti na památku autorovi namalovaly obrázky skřítků, kdo chtěl, tak se mohl s panem Řezaninou vyfotit a samozřejmě nesměla chybět pořádná autogramiáda.

Jistě se ptáte, kdo jsou ti Damídci. Damídci, zelenohnědí skřítci, ochraňují pohádkový svět. Dohlížejí na to, aby všechny pohádky probíhaly tak, jak mají. Je tu totiž zlá čarodějnice Čarimari, která nemá ráda pohádky, a proto je chce všechny zničit. Naštěstí mají Damídci speciální jednotku, která vždy a hlavně včas zakročí na ohroženém místě.

V knize na vás čeká spoustu napínavých příběhů a nádherných ilustrací. Pohádková kniha Damídci je samozřejmě součástí i naší obecní knihovny, kam si ji může každý přijít vypůjčit anebo prohlédnout. A aby se u nás v knihovně cítily děti ještě příjemněji, zakoupila jsem dětský sedací vak, který je umístěný tak, aby byl obklopený pohádkami a dobrodružnými knihami pro děti a mládež. Stačí se posadit, vybrat si knihu a ponořit se do světa, kde je všechno možné a fantazie nezná hranic.

Pro všechny zvídavé čtenáře již druhým rokem pořádám Čtenářskou výzvu. Cílem je se pobavit, inspirovat a přečíst si knihy, ke kterým by se čtenář jinak možná nikdy nedostal. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Čtenáři, který tuto výzvu přijme, bude poskytnuto dvacet témat, dle kterých si vybere knihy k přečtení. Prvním třem čtenářům, kteří budou mít všech dvacet knih přečtených, bude naší knihovnou darována kniha dle vlastního výběru. Výzva se setkala s velmi kladným ohlasem a budeme v ní pokračovat i v příštím roce. Tématy se inspiruji na webovém portálu www.databazeknih.cz, kde tato výzva probíhá pro pobavení čtenářů již mnohem několik let.

Nesmím opomenout zmínit skvělou spolupráci s knihovnou M. J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. Od roku 2002 je mezi našimi knihovnami uzavřená Dohoda o poskytování služeb a samotný výměnný fond funguje minimálně od roku 2009. Díky těmto zapůjčeným knihám je náš fond o mnoho pestřejší a bohatší. Všem knihovnicím z Knihovny M. J. Sychry chci touto cestou velmi poděkovat za jejich obětavost, ochotu s čímkoli mi poradit a s plněním požadavků našich čtenářů. Děkuji!

Lucie Komínková, Obecní knihovna Ořechov