17. nocování s Andersenem v Krajské knihovně Vysočiny

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Krajská knihovna Vysočiny uspořádaly 5. dubna 2019 nocování s Andersenem. Tentokrát se zúčastnila 2. C ze ZŠ V Sadech s paní učitelkou Hanou Zajíčkovou.

Na samém začátku akce se dětem rozdaly čepice, které si děti přizdobily vlastnoručně vyrobenou „plackou“ se svým jménem.

Noc s Andersenem

Na dětském oddělení poté děti čekalo překvapení v podobě výtvarné a divadelní skupiny Studio Bez Kliky. Ti přivezli do knihovny tiskařskou dílnu, na které si děti mohly vyzkoušet tiskařskou práci z doby počátků knihtisku. V následující písařské dílně se naučily psát ptačími brky.

Po náročné práci následovala sladká odměna v podobě koblížků z pekárny Vilém, za kterou moc děkujeme.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Po programu jsme se přesunuli na oddělení knihovních fondů, kde se zpracovávají knihy a v praktických ukázkách vyzkoušely děti balení a značení knih.

Následovala Kouzelná stezka, na jejímž konci je čekal za kouzelnými dveřmi pan Andersen. K tomu, aby jej nalezly, musely děti na osvětlené cestě nalézt správná písmena k vyluštění tajenky a k otevření záhadných dveří.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Tomáš Holenda, který děti seznámil se životem a dílem dánského spisovatele. Poté se četly „andersenovské“ pohádky.

Noc s Andersenem

Vyvrcholením pohádkového večera bylo rozloučení se a uložení svého plyšového mazlíčka do postýlky. Plyšoví kamarádi pak prožili v knihovně netradiční andersenovskou noc.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

V pondělí ráno došlo k radostnému setkání dětí a plyšáků.

Noc s Andersenem

 

Knihovnice dětského oddělení, Krajská knihovna Vysočiny