Kniháčkovo počteníčko

Na našem dětském oddělení pořádáme pravidelně Kniháčkovo počteníčko a již druhým rokem úzce spolupracujeme se Čtenářskými kluby ze ZŠ E. Rošického v Jihlavě.

Většinou máme pro děti připraveno čtení z knížek na určité téma a po něm následují různé zajímavé aktivity.

Poslední dvě Počteníčka však byla trošku jiná. Spolu s paní učitelkami a dětmi jsme se domluvily, že si příště vzájemně představíme svoje nejoblíbenější knihy. Proto se tentokrát na Počteníčko musely připravit nejen paní knihovnice, ale i děti.
A tak se na konci dubna a na začátku května uskutečnila dvě velmi milá a příjemná setkání.

Nejdříve své nejoblíbenější knihy představily paní knihovnice a děti se tak mohly dozvědět, jaké knihy měly rády, když byly tak staré jako ony :o)….

No a pak už dostaly slovo děti. A že to bylo slovo naprosto báječné. Děti se nestyděly, velmi pěkně nám o knížkách povídaly a dokonce došlo i na krátké ukázky, které sice nebyly předem připravené, ale děti nezaskočily a zvládly je přečíst na výbornou. Měly jsme opravdu velmi pestrou nabídku knih. Od historických přes hororové až k těm, které nás dokážou rozesmát.

Závěr druhého Počteníčka byl velmi dojemný. Děti nás překvapily sladkou odměnou a poděkováním za dvouletou spolupráci. Po prázdninách z nich totiž budou šesťáci a ve čtenářském kroužku končí, proto už se budeme potkávat „jenom“ při odpoledním půjčování…

Knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Jihlava