Místní knihovna Černotín: z šedé myšky vznešená dáma

Začalo to pro mě před sedmi lety, kdy jsem poprvé překročila práh Místní knihovny Černotín coby knihovník. Byl to den, který byl pro mě opravdu průlomový, ale doufám a pevně věřím, že byl obratem k dobrému i pro naši knihovnu.

Pokud se chceme vrátit ke kořenům naší knihovny, musíme zabrousit o sto let zpátky ke knihovnickému zákonu, díky němuž vznikla i u nás oficiálně knihovna. Láska ke čtení však u nás byla pěstěna už díky čtenářskému spolku Svornost (1883), který byl poté přeměněn v Odbor národní jednoty, a právě od něj obec odkoupila dosavadní knihovnu čítající 300 svazků a pěknou skříň, jak praví naše kronika. Pozici knihovníka u nás v historii zastával vždy řídící učitel, který půjčoval knihy po mši v místní škole.

Prostory knihoven se měnily ve své historii pravděpodobně pouze třikrát, za to knihovníci jako na běžícím páse. Knihovna nyní sídlí přímo v centru všeho dění – na návsi, kde k ní mají všichni blízko, co by kamenem dohodil. Samotné prostory prošly v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, o čtyři roky později jsme provedli redesign knihovny. Ovšem k čemu by byla dokonalá knihovna plná knížek, když by do ní nechodili lidé.

V roce 2012 jsme začínali s hrstkou pravidelných čtenářů, které jsme postupem času začali doplňovat o nováčky, kteří se časem proměnili na „stálé zákazníky“. Startovacím výstřelem pro nás byly tvořivé dílny, které se staly symbolem změny. Proměna, a především obměna aury knihovny, probíhala sice pomalu, ale o to intenzivněji.

Tvořivé dílny nakonec doplnily nespočet kulturních a vzdělávacích akcí. Oblíbené jsou u nás především turnaje v deskových hrách (Piškvorky, Člověče, nezlob se!, Pexeso, Mölkky, Superfarmář), u dospělých jsou velmi oblíbené Rande naslepo a Movember. Děti naopak zbožňují přespávání v knihovně – Noc s Andersenem, Pirátskou noc, dále bodují dopisy pro Ježíška a výlety. Když všem těmto akcím, a i samotné knihovně, uděláte dobrou reklamu, tak je úspěch zaručen. Avšak pro nás nejlepším „marketingovým tahem“ bylo vystrčit knihovnu ven, tak aby ji všichni měli přímo na očích, v našem případě díky stromům Skořápkovníkům, partyzánskému básnění či i výzdobě celých prostor obecního úřadu ve vánočním čase.

Avšak mimo tyto akce se snažíme i neustále zlepšovat a rozšiřovat služby. Knihovna je umístěna v patře, což by mohlo činit seniorům potíže, a proto jim knihovna nabízí donášku knih do domu. Čtenářům knihovny půjčujeme přes pět desítek her, tematické boxy, vzdělávací hry od Kvída a pro děti u nás máme k dispozici dvě Albi tužky a nespočet knih ze série Kouzelné čtení. A navíc otevření naší místní non-stop stanice knih – knihobudky. To vše přispělo k rozvoji knihovny a probuzení z jejího spánku. Z knihovny se stalo malé komunitní centrum, které naskýtá nekonečno možností, jak trávit čas, ale především možnost setkávat se s lidmi.

Tento mohutný restart knihovny jsme zakončili významnými oceněními v roce 2018. Ať už Knihovník Olomouckého kraje 2018 či i nominací do soutěže Knihovna roku 2018, kde jsme se umístili na bedně, ale také jsme odcházeli s Diplomem za moderní knihovnické služby, kreativní a inovativní přístup knihovnice k interiéru knihovny a komunitním aktivitám v obci. Je to pro nás obrovské zadostiučinění, ocenění dosavadní práce, ale také další povzbuzení pro naši činnost a zároveň další pozitivní impuls, který nás posune zase o kus dále.

A tak se díky všem těmto mílovým krokům, které knihovna během posledních let ušla, stala z tuctové knihovny perla, která rozhodně stojí za pozornost. Naše černotínská knihovna je sice dáma ve svém věku, ale duchem je stále mladice, která má pořád co nabídnout.

Bc. Veronika Vališová, Místní knihovna Černotín